Di-FIT (Digitalni fitnes dolgožive družbe)

Ponosni smo na pridobitev novega projekta »Di-FIT« (Digitalni fitnes dolgožive družbe), ki je nastal kot rezultat sodelovanja posameznih partnerjev strateškega partnerstva Mreža in krepitve samega nevladnega sektorja v Savinjski regiji. Nosilca projekta in konzorcijska partnerja predstavljajo tri nevladne organizacije (NVO) iz Mestne občine Velenje: Društvo NOVUS, ki ima vlogo prijavitelja in konzorcijska partnerja Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje ter Društvo upokojencev Velenje. Hvaležni smo tudi podpore pridruženih partnerjev in se veselimo sodelovanja z vsakim posameznih od njih, saj bomo pri njih, za njih in z njimi izvajali načrtovane vsebine.

 

Projekt je zasnovan na utripu današnjega časa in potreb ciljne skupine starejših s katerimi imamo tako projektne organizacije kot tudi pridruženi partnerji raznolike in dolgoletne izkušnje. Utrip današnjega časa se kaže predvsem v napredku razvoja sodobnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ki prinašajo velike koristi na vseh področjih življenja in dela, vendar z uporabniškega vidika za starejše pomenijo velik izziv, saj se vrzel med »digitalno pismenimi« in »digitalno nepismenimi« povečuje. Pri vsakdanjem delu so starejši poleg problematike osnovne digitalne pismenosti, izpostavili potrebo po konkretnem znanju, uporabniški izkušnji in neposredni praktični uporabnosti glede računalniških programov, pametnih pripomočkov in aplikacij, ter spletnih storitev za komunikacijo, ki so nujne v trenutnem času.

 

Namen projekta Di-FIT je krepitev digitalnih kompetenc tako pri NVO kot tudi njihovih uporabnikih, katerih ključna ciljna skupina in deležniki so starejši in s tem vplivati na večjo digitalno vključenost, ki je povezana tako s socialno interakcijo kot tudi socialno vključenostjo, s tem pa posredno vplivati tudi na mentalno aktivnost in zdravje uporabnikov.

 

Cilj projekta je usposobiti mentorje, prostovoljce, člane NVO ter vse njihove uporabnike za uporabo različnih digitalnih tehnologij ter razviti oziroma razširiti njihova temeljna znanja, da bodo usposobljeni ustvarjalno uporabljati digitalno tehnologijo na svojem področju delovanja in s tem okrepiti njihove digitalne spretnosti ter možnost izvajanja storitev za vse, npr. tudi za tiste člane in/ali uporabnike, ki se ne morejo fizično udeležiti raznih aktivnosti, ki jih NVO izvajajo. Pri tem nagovarjamo s projektom primarno tiste organizacije in njihove deležnike, ki delajo s starejšimi in za starejše.

 

Raznolike vsebine in spletne vodiče pa najdete na našem portalu www.e-tecaji.com.

 

Ključni podatki projekta:

·        Celotna vrednost projekta: 199.996,46 EUR

·        Časovni okvir projekta: 1.1.2022 – 31.12.2023

 

Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za razvoj NVO.