Projekt SPIN - karierni program Pripravljeni na spremembe

SPIN - PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE

Na Javnem razpisu za sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – pripravljeni na spremembe, v letih 2019, 2020, 2021 in 2022 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 82/2018 dne 21. 12. 2018) je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije izbral dve partnerstvi za izvajanje aktivnosti Programa vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela - PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE (SPIN 2019-2022). V vzhodni kohezijski regiji je bilo izbrano projektno partnerstvo INVEL inkubator za razvoj podjetništva d.o.o. Velenje, ki ga sestavljamo:

 

Skupna pogodbena vrednost za operacijo znaša največ do 1.819.156,00 EUR.

Namen projekta je spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma oseb, katerih zaposlitev je ogrožena, v ukrepe na trgu dela.

Projekt je podprlo 53 različnih podpornih organizacij iz KRVS. Izvajal se bo v sodelovanju z območnimi službami ZRSZ in kariernimi središči ZRSZ, ki delujejo na območju KRVS (z izjemo Podravja) in drugimi deležniki (nevladnimi organizacijami, podjetji, občinami, združenji delodajalcev, delojemalcev, sindikatov, zbornic idr.).

V okviru izvajanja programa projektno partnerstvo sodeluje s podjetji oziroma potencialnimi delodajalci in ugotovi potrebe po novih kadrih in znanjih, ki lahko povečajo zaposljivost vključenih oseb. V okviru projekta se bosta izvajali naslednji aktivnosti, za katere je mogoče pridobiti sofinanciranje sredstev, in sicer:

  • RAZVOJ KARIERE v obliki informiranj, motivacijskih delavnic, svetovanj, organizacije usposabljanj, spremljanja, mentorstva oz. pomoči pri navezovanju stikov s potencialnimi delodajalci, mreženja ipd.;
  • RAZVOJ KOMPETENC v obliki izvedbe usposabljanj za pridobivanje dodatnih kompetenc v skladu s potrebami na trgu dela.

 

Pobrskajte po Publikaciji SPIN-KRVS >> TUKAJ

 

Pomembno obvestilo:

od 30. 4. 2020 dalje se usposabljanja izvajajo tudi v e-obliki.

 

Sledite nam na naši FB strani https://www.facebook.com/spin.usposabljanja ali kliknite na zavihek http://www.drustvo-novus.com/aktualno/za-odrasle in bodite na tekočem o aktualnih usposabljanjih. 

 

Več novic o projektu najdete tudi na https://invel.si/novice/.

 

SPIN-letak 

Brošura SPIN KRVS - zaposleni s prenehanjem 

Brošura SPIN KRVS -zaposleni z ohranitvijo delovnega razmerja 

 

           

Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada

 

Za dodatne informacije oz. za dogovor predstavitve projekta na sedežu vašega podjetja smo vam na voljo: