Novice

Sodelovanje z osnovnimi šolami na področju poklicne orientacije

16.03.2020

Za mnoge mlade pripadnike družbe je izbira poklica izredno težka naloga. Osip iz mnogih srednjih šol in fakultet je med drugim mogoče pripisati tudi nepravilni poklicni odločitvi. Mnogim mladim se namreč zalomi pri izbiri poklica, saj sebe, svojih želja in širokega nabora poklicev ne poznajo dovolj dobro ali pa izberejo poklic z napačnim pristopom. 

 

Mnogi se za poklic odločajo v zadnjem hipu ali glede na trenutni vzgib. Pri odločanju posameznika, kakšno poklicno pot izbrati, vplivajo dejavniki kot so zaslužek, družbena pripadnost posameznika in  njegov socialni položaj v družbi, okoliščine (npr. prijateljeva odločitev za poklic, nadaljevanje družinske poklicne tradicije), mnogi so pod vplivom staršev, partnerja, medijev, idolov in podobno. So tudi tisti, ki se odločajo glede na povpraševanje na trgu dela, čeprav jih morda določen poklic sploh ne veseli, ali pa se ravno obratno v veliki večini usmerjajo v družboslovne smeri, ker ne poznajo svojih želja in sposobnosti. 

 

 

                

Ker se zavedamo, kako velikega pomena je, da mladi že zelo zgodaj začnejo spoznavati sami sebe in pridobivati koristne informacije o poklicni orientaciji, sodelujemo tako z osnovnimi šolami kot tudi s samimi učenci in starši na področju poklicne orientacije. 

 

V sodelovanju z zaintersiranimi osnovnimi šolami nudimo:

1. izvajanje tematskih vsebin s področja karierne orientacije na roditeljskih sestankih;

2. pomoč in opora učencem pri sprejemanju odločitev o nadaljnjem šolanju, izbiri poklica in        spoznavanju samega sebe;

3. informiranje staršev.

 

 

Nekatere teme, ki jih pokrivamo:

- pomen poklicnega usmerjanja;

- izobraževanje in shema vrednotenja izobraževanja;

- informacije o vpisih v srednje šole in nadaljnja izobraževanja;

- načrtovanje in vodenje lastne kariere;

- poznavanje priložnosti v okolju;

- poznavanje trga dela;

- deficitarni poklici;

- štipendiranje;

- informiranje učencev in staršev o trgu dela in priložnostih v okolju;

- spoznavanje samega sebe, svojih želja, interesov, kompetenc...;

- kako poiskati prave informacije, na koga se obrniti po pomoč;

- uporabne informacije in spletne povezave;

- priporočila učencem in staršem...

 

Cilji, ki jih zasledujemo:

1. Spodbujanje mladih, da začnejo aktivno razmišljati o sebi.

2. Predstavitev priložnosti na področju nadaljnjega izobraževanja.

3. Natančna predstavitev različnih poklicev in trga dela.

4. Približati mladim področje, ki se ukvarja s tem, kako razviti veščine pri sprejemanju pomembnih odločitev v življenju, kot je karierna pot. 

 

 

KONTAKT

e-naslov: info@drustvo-novus.com

telefon: (05) 908 14 90

Društvo Novus