Predstavitev društva

Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS je neprofitna organizacija, ki uresničuje svoj namen delovanja z razvijanjem socialnih programov oziroma zagotavljanjem brezplačnih storitev za ranljive skupine prebivalstva (socialno ogrožene, starejše, invalide, ranljive zaposlene, brezposelne osebe, mlade …), in sicer:

 

 • razvijanjem socialnih programov;
 • informiranjem o različnih možnostih in priložnostih povezanih z osebnim in kariernim razvojem;
 • razvijanjem in izvajanjem različnih izobraževalnih programov in projektov (osebna rast, razvoj kariere, zaposlovanje, programi v podporo družini, programi socialnega varstva, IKT opismenjevanje …);
 • spodbujanjem vseživljenjskega učenja;
 • zagotavljanjem podpore pri osebnem razvoju in razvoju kariere;
 • zagotavljanjem podpore pri iskanju zaposlitve;
 • osveščanjem o človekovih pravicah;
 • osveščanjem o skrbi za zdravje …

 

 
Cilj društva je z izvajanjem programov in projektov za različne, predvsem ranljive skupine prebivalstva, v okolju prispevati k zagotavljanju enakosti, družbene pravičnosti, socialne vključenosti in posledično višje kakovosti življenja ranljivih skupin prebivalstva, in sicer:

 

 • pomagati pri vključevanju v družbeno-socialne procese;
 • prispevati k vzpostavljanju ustreznih pogojev za razvoj novih programov in razvijati programe za ranljive skupine prebivalstva;
 • dosegati boljšo informiranost in osveščenost o možnostih osebnega in kariernega razvoja, zaposlitvenih možnostih, človekovih pravicah, odnosih v družini, varovanju zdravja in na drugih aktualnih področjih;
 • vzpostavljati sodelovanje in partnerske povezave z javnimi, nevladnimi in drugimi organizacijami na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, predvsem znotraj EU.

Sedež Društva NOVUS je na Trgu mladosti 6, 3320 Velenje, kjer imamo v uporabi poslovne prostore, prostor za neformalno druženje in igro ter učilnice namenjene uporabnikom.

 

Poslovni čas: od ponedeljka do petka od 7.00 - 15.00 ure

 

Center za družine Harmonija je za uporabnike odprt od ponedeljka do petka od 7.00 do 16.00 ure. 

Društvo deluje od leta 2001, zato imamo bogate izkušnje in ustrezne reference z izvajanjem različnih projektov kot samostojni prijavitelj in kot partner. Ponujamo zanesljivo partnerstvo pri razvoju novih projektov, pripravi projektne dokumentacije, izvajanju programov in projektov iz zgoraj navedenih področij ter ustreznem poročanju v skladu z navodili naročnika.