Sodelavci

dr. Selma Filipančič Jenko, univ. dipl. prav.
Predsednica društva
T: 05 908 14 92

E: selma.filipancic@drustvo-novus.com 

 


Snježana Lekić, mag. posl. ved.

Vodja regionalnega stičišča NVO savinjske regije NOVUS
T: 064 237 477

E: snjezana.lekic@drustvo-novus.com

 


Vesna Golob, dipl. upr. org.

Strokovna sodelavka regionalnega stičišča NVO savinjske regije NOVUS

T: 064 266 117

E: vesna.golob@drustvo-novus.com 


Sabina Lebar Jelen, mag. ekonomskih in poslovnih ved

Koordinacijski vodja Centra za družine Harmonija

T: 05 908 14 90

M: 064 244 804

E: sabina.lebar@drustvo-novus.com

 


Simona Zupan, uni. dipl. oec

Strokovna sodelavka Centra za družine Harmonija

T: 05 908 14 90

E: simona.zupan@drustvo-novus.com

 


dr. Ana Kuntarič,  mag. soc. in ekon. ved

Strokovna sodelavka na projektu Di-FIT (Digitalni fitnes dolgožive družbe)

E: ana.kuntaric@drustvo-novus.com

 

Sara Rančan, dipl. ekonomistka

Strokovna sodelavka 

T: 064 199 365

E: sara.rancan@drustvo-novus.com

 

Helena Felicijan, mag. manag.

Strokovna sodelavka na projektu »VšečKAM in GREM – Karierni center za mlade«

T: 064 260 053

E: helena.felicijan@drustvo-novus.com

 Ines Vugrinec, mag. zakonske in družinske terapije

Strokovna sodelavka na projektu »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije ter opolnomočenje oseb za lažji vstop na trg dela« ter Strokovna sodelavka v Centru za družine Harmonija

T: 064 260 054

E: ines.vugrinec@drustvo-novus.com

 

 

 

 

 

Prostovoljci v Centru za družine Harmonija v letu 2021:

 

Marko Vodlan

Živa Dokl

Špela Lukner

Neža Menih Dokl

Staša Lukner

Sara Omerović

Vita Žager