Sodelavci

dr. Selma Filipančič Jenko, univ. dipl. prav.
Predsednica društva
T: 05 908 14 92

E: selma.filipancic@drustvo-novus.com 

 


Snježana Lekić, mag. posl. ved.

Vodja regionalnega stičišča NVO savinjske regije NOVUS
T: 064 237 477

E: snjezana.lekic@drustvo-novus.com

 


Vesna Golob, dipl. upr. org.

Strokovna sodelavka regionalnega stičišča NVO savinjske regije NOVUS

T: 064 266 117

E: vesna.golob@drustvo-novus.com 


Sabina Lebar Jelen, mag. ekonomskih in poslovnih ved

Koordinacijski vodja Centra za družine Harmonija

T: 05 908 14 90

M: 064 244 804

E: sabina.lebar@drustvo-novus.com

 


Simona Zupan, uni. dipl. oec

Strokovna sodelavka Centra za družine Harmonija

T: 05 908 14 90

E: simona.zupan@drustvo-novus.com

 


Katarina Smagaj Podkrižnik, prof. slovenščine
Koordinator na projektu DiSPOT "COVID -19 - S socilanim vključevanjem do opolnomočenja otrok, mladostnikov in starejših"
 

Sara Rančan, dipl. ekonomistka

Strokovna sodelavka na projektu DiSPOT "COVID -19 - S socilanim vključevanjem do opolnomočenja otrok, mladostnikov in starejših"

T: 064 199 365

E: sara.rancan@drustvo-novus.com

 


Amela Ahmetović, uni. dipl. upr. org.

Strokovna sodelavka na projektu DiSPOT "COVID -19 - S socilanim vključevanjem do opolnomočenja otrok, mladostnikov in starejših"

T: 064 199 365

E: amela.ahmetovic@drustvo-novus.com


Helena Felicijan, mag. manag.

Strokovna sodelavka na projektu »VšečKAM in GREM – Karierni center za mlade«

T: 064 260 053

E: helena.felicijan@drustvo-novus.com

 


Mojca Ferme, mag. med. odn. 

Podporno osebje na projektu »VšečKAM in GREM – Karierni center za mlade« ter

na projektu »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije ter opolnomočenje oseb za lažji vstop na trg dela«

T: 064 266 117
E:  mojca.ferme@drustvo-novus.com

 


Suzana Faktor, univ. dipl. ekon.

Vodja na projektu »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije ter opolnomočenje oseb za lažji vstop na trg dela«

T: 064 260 054

E: suzana.faktor@drustvo-novus.com

 

Ines Vugrinec, mag. zakonske in družinske terapije

Strokovna sodelavka na projektu »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije ter opolnomočenje oseb za lažji vstop na trg dela« ter

Strokovna sodelavka v Centru za družine Harmonija

T: 064 260 054

E: ines.vugrinec@drustvo-novus.com

 


dr. Ana Kuntarič,  mag. soc. in ekon. ved

Strokovna sodelavka na strateškem partnerstvu "Mreža"

E: ana.kuntaric@drustvo-novus.com

 

Maja Tihomirovič, mag. kemije

Strokovna sodelavka - Socialno vključevanje posebej ranljivih ciljnih skupin

E: pisarna@drustvo-novus.com

 

Maja Planovšek, mag. managementa

Strokovna sodelavka - Pomoč društvu ali drugi nevladni organizaciji, ki deluje v javnem interesu, pri organiziranju in izvajanju njenih aktivnosti 

E:  podpora@drustvo-novus.com

 

 

Prostovoljci v Centru za družine Harmonija v letu 2021:

 

Marko Vodlan

Živa Dokl

Špela Lukner

Neža Menih Dokl

Staša Lukner

Sara Omerović

Vita Žager