PRETEKLI PROJEKTI

2015 - 2016

 • Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve – program »Družinski center Harmonija«

 

Družinski center Harmonija je tekom projekta predstavljal osrednji prostor v lokalnem okolju in je bil namenjen druženju in zagotavljanju potreb različnih oblik družin in posameznikov v vseh življenjskih obdobjih. Vsebine, ki smo jih izvajali, so prispevale k lažjemu usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja, h krepitvi enakih možnosti žensk in moških ter so nudile informacije in znanja za kvalitetno življenje posameznikov oziroma družin.

 

Področja delovanja Družinskega centra Harmonija:

1) VSEBINE NAMENJENE KREPITVI STARŠEVSKIH KOMPETENC

 • Pogovorne skupine z različno vsebino:

- »Deset najpogostejših starševskih napak«,

- »Kaj pomeni starševstvo zame?,

- »Rojstvo novega člana družine spremeni dinamiko starševstva«,

- »Občutki, da nismo dobri starši«,

- »Pomembnost otrokovih čustev«,

- »Prepiri med staršema«,

- »Kdaj dovoliti otrokom dostop do računalnika«,

- »Vzgoja po ločitvi«,

- »Kako se soočiti s z ljubosumjem med brati in sestrami«,

- »Kako ne vzbujati občutkov krivde pri otroku«,

- »Vključenost obeh staršev pri vzgoji«,

- »Kadar vzgoja med očetom in mamo ni usklajena«,

- »Pripravite svojega otroka za na pot in ne poti za svojega otroka«,

- »Kako pozitivno spodbujati introvertiranega otroka«,

- »Kako postavljati meje«,

- »Kako komunicirati z otrokom o težkih življenjskih tematikah«,

- »Kako graditi na zaupljivem in zaupnem odnosu z otrokom«,

- »Aktivno preživljanje časa starš-otrok«,

- »Odzivanje staršev na čustvene izjave njihovih otrok«,

- »Dobri partnerski odnosi«,

- »Brezposelnost in starševstvo«

 

 • Občasno nudenje individualne pomoči staršem pri vzgoji otrok in mladostnikov ter pri soočanju z vsakodnevnimi izzivi starševstva (namenjena zlasti staršem pri vzgoji otrok in mladostnikov, izboljšanju komunikacije, reševanju učnih in vedenjskih težav s ciljem nudenja informacij in znanj za kakovostno življenje posameznikov, posameznic in vseh oblik družin);

 

 • Delavnice za opolnomočenje staršev (npr. »Kako otroku postaviti meje?«, »Kako pomagati otroku pri učenju?«, »Stres in sprostitvene tehnike za starše«).

 

2) IZVAJANJE POČITNIŠKIH AKTIVNOSTI ZA OTROKE, ORGANIZIRANO OBČASNO VARSTVO OTROK

 • Počitniške aktivnosti v času poletnih, krompirjevih in zimskih počitnic z vključevanjem gibalnih, miselnih, ustvarjalnih in zabavnih vsebin (igre brez meja, namizni tenis, badminton, team building delavnice, ustvarjalne delavnice, delavnice računalniškega opismenjevanja...);

 

 • Jutranje in popoldansko varstvo otrok (igranje družabnih iger, krepitev socialnih veščin, aktivnosti za krepitev ustvarjalnosti otrok, pogovor...).

 

3) VSEBINE ZA USTVARJALNO IN AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA RAZLIČNIH SKUPIN OTROK IN DRUŽIN

 • Izvajanje delavnic za družine (npr. poznavanja poklicev in sprejemanja pomembnih odločitev);
 • izvajanje delavnice za otroke s posebnimi potrebami (npr. peka palačink v sodelovanju z OŠ Glazija);
 • izvajanje ustvarjalnih delavnic (npr. izdelovanje uporabnih izdelkov iz odpadnih materialov, izdelovanje voščilnic ipd.);
 • tematske delavnice v času praznikov (velika noč, materinski dan...);
 • informiranje staršev in otrok o načinih skupnega preživljanja prostega časa;
 • računalniške delavnice za otroke...

 

4) VSEBINE IN DEJAVNOSTI NAMENJENE POSAMEZNICAM IN POSAMEZNIKOM OZIROMA DRUŽINAM V SPECIFIČNIH ŽIVLJENJSKIH SITUACIJAH

V okviru teh vsebin smo nudili celovito pomoč in podporo v obliki informiranja, usmerjanja, svetovanja, motiviranja posameznikov in družin, ki so se znašle v različnih specifičnih situacijah (npr. brezposelnost, zadolženost, razveza, neželena nosečnost, različne oblike zasvojenosti, manj funkcionalni odnosi znotraj družine, bolezen …).

 

Naša pomoč je na teh področjih vključevala:

 • informiranje;
 • individualno svetovanje;
 • individualno psihološko svetovanje,
 • izvajanje pogovornih skupin (npr. »Ni lahko biti mamica in blesteti v službi«);
 • izvajanje predavanj (npr. »Noseča sem. Kaj sedaj?«, »Z rojstvom otroka ženska takoj začuti svoje materinstvo. Mit ali dejstvo?«, »Najstniška nosečnost«, »Razlika med zdravim in nezdravim partnerskim odnosom«)...

 

Pomoč na področju poklicne orientacije je vključevala:

 • informiranje;
 • individualno svetovanje;
 • individualno psihološko svetovanje;
 • psihološka testiranja;
 • celovito nudenje pomoči tako otrokom, mladostnikom, kakor tudi njihovim staršem pri poklicni izbiri in sprejemanju pomembnih življenjskih odločitev (nadaljevanje izobraževanja ali zaposlitev, zaposlitvene možnosti, spoznavanje različnih poklicev...);
 • izvedba delavnic in individualnih svetovanj s področja možnosti šolanja, štipendiranja ter možnosti zaposlovanja, iskanje ustreznega poklica glede na osebnost posameznika idr.;
 • izvajanje pogovorne skupine za mlade brezposelne, socialno ogrožene posameznike;
 • izpeljava delavnic na področju karierne orientacije (npr. "Komunikacija na trgu dela", delavnica na temo reševanja brezposelosti...);
 • informiranje, usmerjanje in motivacija za brezposelne osebe (izvedbe na Zavodu RS za zaposlovanje);

_____________________________________________________________________________________________________________

 

PARTNERJI V PROJEKTU 2012 - 2014

 

1. Projekt VKO BO: «Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih – Program spodbujanja neaktivnih oseb za uspešen vstop na trg dela« (Območna služba Velenje)

2. Projekt VKO BO: »Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih – Program spodbujanja neaktivnih oseb za uspešen vstop na trg dela« (Območna služba Celje)

3. Projekt VKO BO: »Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih – Program spodbujanja neaktivnih oseb za uspešen vstop na trg dela« (Območna služba Trbovlje)

4. Izvajanje programov splošnega neformalnega izobraževanja odraslih

5. Izvedba programov izpopolnjevanja »Institucionalno usposabljanje« Program »Od A do Ž o socialnem podjetništvu.

6. Izvedba programov izpopolnjevanja »Institucionalno usposabljanje« Program »Usposabljanje za življenjsko uspešnost – most do izobrazbe – UŽU MI)«

7. Razvoj, priprava in izvedba programa usposabljanja za spodbujanje podjetnosti in kariere za povečanje podjetnosti mladih z izdelavo kariernega načrta.  


2011-2014

 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje - Točka za mlade -  program javnih del
 • Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve – program »Družinski center Harmonija«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – Neformalni izobraževalni programi s področja informacijsko – komunikacijskih tehnologij
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – Neformalni izobraževalni programi za mlade
 • Zavod RS za zaposlovanje in Invel d.o.o. – program »Prava odločitev za zaposlitev«

2010

 • Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve – program »Družinski center Harmonija«
 • Ministrstvo za šolstvo in šport – projekt »Odločitev je tvoja«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – Neformalni izobraževalni programi za mlade

2009

 • Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve – program »Družinski center Harmonija«
 • Ministrstvo za šolstvo in šport – projekt »Odločitev je tvoja«
 • Urad Vlade RS za enake možnosti – projekt »Revščina ima ženski obraz – odpravimo jo«
 • Urad Vlade RS za komuniciranje – projekt »Evropske vrednote so moje vrednote«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – program »Center za aktivno življenje«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – program »Učenje za uspešno življenje«

2008

 • Ministrstvo za šolstvo in šport – projekt »Odločitev je tvoja«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Invel, d.o.o. – promocija in organizacija predavanj in ogledov v sklopu projekta »Drugače o poklicih«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – program »Center za aktivno življenje«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – program »Učenje za uspešno življenje«
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – projekt »Z igro do zdravja«

2007

 • Urad Vlade RS za komuniciranje – projekt »Evro v Sloveniji«
 • Ministrstvo za šolstvo in šport – projekt »Odločitev je tvoja«
 • Ministrstvo za šolstvo in šport in Invel, d.o.o. - Projekt razvijanja in širjenja mrež z IKT podprtih lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in centrov za poklicno svetovanje - Centrov vseživljenjskega učenja
 • Ministrstvo za šolstvo in šport in Invel, d.o.o. - Programi splošnega izobraževanja  »Izobraževanje za aktivno državljanstvo«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – Neformalni izobraževalni programi s področja podjetništva