Transparentnost delovanja

V imenu transparentnosti nevladnega sektorja in v skladu z minimalnimi priporočili za nevladne organizacije glede spletne objave podatkov o finančnem poslovanju tudi in predvsem sami sistematično objavljamo svoja letna vsebinska in finančna poročila.

Zadnja poročila vključujejo letne računovodske bilance stanja ter izkaze prihodkov in odhodkov. Zaradi preglednosti naše prihodke in odhodke za preteklo leto predstavljamo tudi v spletnemu obiskovalcu prijaznejši obliki. V skladu z mednarodnimi standardi finančne transparentnosti objavljamo tudi mesečno in letno bruto plačo vodstva ter razmerje med najvišjo, povprečno in najnižjo plačo.

Vsebinska letna poročila

2023      2022      2021     2020    2019     2018    2017    2016 

Letna poročila oddana na AJPES

2022      2021      2020     2019     2018     2017     2016     2015

Prihodki in odhodki 2023

 

Skupni prihodki 2023       809.039,04 € 100%
Projektna sredstva iz slovenskega proračuna       448.032,37 € 55,38 %
Projektna sredstva iz EU proračuna       277.985,00 €

34,36 %

Projektna občinska sredstva          16.437,00 €   2,03 %
Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu         20.023,51 €   2,47 %
Drugo prihodki - donacije         46.561,16 €   5,76 %

 

 

Skupaj odhodki v 2023         805.476,41 € 100%
Stroški plač         339.125,60 € 53,78 %
Stroški administracije (najemnina,telekomunikacijski stroški ipd.)           43.542,32 €   5,43 %
Prenakazilo sredstev partnerjem v projektih          380.569,29 € 47,25 %
Stroški zunanjih storitev in izvajalcev

          36.285,88 €

  4,50 %
Izplačila povračil stroškov udeležencev                           -  €   0,00 %
Amortizacija opreme             5.780,73 €   0,72 %

Plača vodstva in razmerje med plačami 

Osnovna mesečna bruto plača predsednice od 1. setember 2023 naprej znaša 2.500,00 EUR. Nanjo ne prejema nobenih dodatkov, razen dodatka za delovno dobo. V letu 2023 je prejela 32.651,77 EUR bruto dohodka. Vodstvo za svoje delo od društva ne prejema nobenih drugih honorarjev.

Razmerje med najnižjo osnovno bruto plačo v Društvu NOVUS, ki znaša 1.504,68 EUR, in najvišjo je 1 : 1,66. Med povprečno plačo, ki znaša 1.878,79 EUR, in najvišjo pa 1 : 1,33.

Več informacij

E-mail: snjezana.lekic@drustvo-novus.com            

Telefon: 064 237 477