Transparentnost delovanja

V imenu transparentnosti nevladnega sektorja in v skladu z minimalnimi priporočili za nevladne organizacije glede spletne objave podatkov o finančnem poslovanju tudi in predvsem sami sistematično objavljamo svoja letna vsebinska in finančna poročila.

Zadnja poročila vključujejo letne računovodske bilance stanja ter izkaze prihodkov in odhodkov. Zaradi preglednosti naše prihodke in odhodke za preteklo leto predstavljamo tudi v spletnemu obiskovalcu prijaznejši obliki. V skladu z mednarodnimi standardi finančne transparentnosti objavljamo tudi mesečno in letno bruto plačo vodstva ter razmerje med najvišjo, povprečno in najnižjo plačo.

Letna poročila oddana na AJPES

2019     2018     2017     2016     2015

Prihodki in odhodki 2019 

 

Skupni prihodki 2020       364.816,42 € 100
Projektna sredstva iz slovenskega proračuna       154.384,34 € 42,32%
Projektna sredstva iz EU proračuna (ESS sredstva)       183.136,80 € 50,20%
Projektna občinska sredstva          22.966,28 € 6,30%
Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu           4.200,00 € 1,15%
Drugo prihodki - donacije              129,00 € 0,04%

 

 

Skupaj odhodki v 2019     362.913,94 € 100%
Stroški plač         203.242,94 € 56%
Stroški administracije (najemnina, telekomunikacijski stroški ipd.)           38.355,39 € 11%
Prenakazilo sredstev partnerjem v projektih            79.765,18 € 22%
Stroški zunanjih storitev in izvajalcev           11.599,42 € 3%
Izplačila povračil stroškov udeležencev            23.639,24 € 7%
Amortizacija opreme             6.311,77 € 2%

Plača vodstva in razmerje med plačami 

Osnovna mesečna bruto plača predsednice od 1. januarja 2020 naprej znaša 2.200,00 EUR. Nanjo ne prejema nobenih dodatkov, razen dodatka za delovno dobo. V letu 2020 je prejela 28.967,84 EUR bruto dohodka. Vodstvo za svoje delo od društva ne prejema nobenih drugih honorarjev.

Razmerje med najnižjo osnovno bruto plačo v Društvu NOVUS, ki znaša 1.373,40 EUR, in najvišjo je 1 : 1,60. Med povprečno plačo, ki znaša 1.391,15 EUR, in najvišjo pa 1 : 1,58.

Več informacij

E-mail: snjezana.lekic@drustvo-novus.com            

Telefon: 064 237 477