PROJEKT MLADIH ZA DOSEGO CILJEV IZ LOKALNEGA PROGRAMA RAZVOJA DELOVANJA MLADIH V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2021

Mestna občina Velenje (MOV) v letu 2021 sofinancira projekte mladih med 15. in 29. letom starosti za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje. V sklopu tega se na sedežu Društva NOVUS v letu 2021 izvajajo naslednji  projekti:

 

► PREDSTAVITEV POKLICEV

 

► UČNA POMOČ ZA MLADE

 

► JEZIKOVNI TEČAJI ZA MLADE

 

 

                                    

PROJEKT: PREDSTAVITEV POKLICEV

 

   

                                     

 

Za mnoge mlade pripadnike družbe je izbira poklica izredno težka naloga. Mnogim se zalomi pri izbiri poklica, ker sebe, svojih želja in širokega nabora poklicev ne poznajo dovolj dobro. Naš glavni namen je organizirati delavnice in predavanja za mlade, da bi premostili problem premajhne ozaveščenosti in mladim olajšali prehod na novo stopnjo življenja. Zavedamo se, da zgolj informiranje o poklicih ni dovolj, zato je Projekt »Predstavitev poklicev« inovativno zasnovan, saj vključuje tako informiranost kot tudi usmerjanje in podporo izvajalcev projekta na podlagi široko zasnovanega vsebinskega okvira.

 

Uporabniki projekta:     

1. dijaki srednjih šol med 15. in 19. letom starosti; 

2. študenti do 29. leta;

3. brezposelni mladi do 29. leta, ki so v fazi iskanja zaposlitve, a tudi tisti mladi, ki so prvo službo že nastopili in potrebujejo bodisi dodatno spodbudo bodisi dodatna znanja in informacije.

 

Cilji projekta:

- povečati kompetence mladih pri načrtovanju kariere;

- jih opolnomočiti, da začnejo aktivno razmišljati o sebi in zavestno sprejemati lastne odločitve;

- jih usmeriti, kako bolje spoznati sebe;

- izobraziti o procesu izobraževanja, poklicev, trga dela idr.;

- spodbujanje inovativnosti, samoiniciativnosti in gradnje samozavesti mladih;

- jih opogumiti za lažji vstop na trg dela.

 

Termine delavnic lahko spremljate na: 

-          https://drustvo-novus.com/koledar ali

-          https://drustvo-novus.com/novice

 

 

Obvezne so predhodne prijave na: info@drustvo-novus.com

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 PROJEKT: UČNA POMOČ ZA MLADE

 

 

Učne težave otrok tako v osnovnih šolah kot tudi v srednjih in kasneje na študiju so stare toliko, kolikor so stare šole. V dvajsetih letih delovanja društva smo pridobili ogromno izkušenj na področju dela z mladimi in njihovimi potrebami in se vsako leto znova srečujemo z mladimi, ki potrebujejo različno intenziteto učne pomoči, večini pa je skupno to, da se zaradi slabšega znanja počutijo manj vredne med vrstniki. Problematika se še dodatno okrepi, ko se pogovarjamo o mladostnikih, ki že v osnovi prihajajo iz socialno ogroženih družin ali družin iz drugačnih kulturnih ozadij, in so že zaradi tega odrinjeni iz družbe. Epidemija bolezni COVID-19 pa je že tako slabo sliko še poslabšala, saj je veliko otrok bilo kar naenkrat prepuščenih znanjem svojih staršev, med katerimi marsikdo tega znanja sploh ne poseduje, da bi ga lahko prenesel na svoje otroke.

 

Zato v okviru projekta nudimo brezplačno učno pomoč zlasti pri naslednjih učnih predmetih:

- MATEMATIKA

- FIZIKA

- SLOVENŠČINA

- ANGLEŠČINA

- NEMŠČINA

 

Učno pomoč nudimo vsak torek in sredo med 9:00 in 15:00, vse od 1. junija pa do 31. oktobra 2021.

 

Obvezne predhodne prijave na: info@drustvo-novus.com

 

Cilji projekta:

- povečati integracijo in inkluzijo mladih, ki so zaradi neznanja izključeni med vrstniki,

- povečati samozavest in avtonomnost mladih,

- vzpostaviti učinkovito socialno učno okolje, v kateri se podpira različne potrebe, sprejemajo posebnosti, ki jih oblikujejo spol, narodnost, jezikovna pripadnost, različni družbeni statusi, stopnje izobrazbe itd.,

- nudenje učencem občutek sprejetosti,

- vzpostavitev kakovostnega in psihološko ugodnega ter strokovno podkovanega učnega okolja z jasno postavljenimi pravili,

- vzpostavitev učnega procesa, s katerim bodo udeleženci pridobili veselje do učenja,

- vzpostavitev temeljev za morebitno trajnostno izvajanje učne pomoči v MOV,

- izvedba minimalno 100 ur učne pomoči (individualna in skupinska).

 

Uporabniki projekta:     

1. Osnovnošolci, ki obiskujejo 9. razred in so že dopolnili 15 let,

2. dijaki srednjih šol med 15. in 19. letom starosti,

3. študentje do 29. leta,

4. mladi starši do 29.leta, ki želijo pridobiti znanje, da bodo lažje pomagali svojim otrokom.

 

Termine delavnic lahko spremljate na: 

-          https://drustvo-novus.com/koledar ali

-          https://drustvo-novus.com/novice

 

 

                     

 

 

 

PROJEKT: JEZIKOVNI TEČAJI ZA MLADE

 

 

 

 

Živimo v času, ko znanje tujih jezikov ni več stvar osebne izbire, temveč postaja že nuja. Velika večina delovnih mest dandanes že skoraj zahteva znanje (vsaj) angleškega jezika. Učenje tujih jezikov se začne že v osnovni šoli, se nadaljuje na srednji in kasneje na študiju. V dvajsetih letih delovanja in dela z različnimi ciljnimi skupinami, opažamo, da če mladi že kot osnovnošolci zaostanejo v znanju tujih jezikov, obstaja velika verjetnost, da bodo brez dodatne pomoči težko usvojili jezik.

 

Ker zahteva po znanju tujega jezika, predvsem za potrebe službe, postaja vse pomembnejši dejavnik, je pomembno, da v učenju jezika ne zaostanemo, ampak se ga pravočasno naučimo in ga vzljubimo. To lahko bistveno pripomore k naši osebni, profesionalni in poslovni rasti ter nam da neko dodano vrednost. Bolj samozavestno bomo vstopali na trg dela pa tudi v šoli ne bomo pod stresom pred vsakim preverjanjem znanja. Ni pa seveda nujno, da so vsi razlogi za učenje tujih jezikov službene narave ali zgolj zato, da bomo uspešno dokončali šolanje. Nekateri se želijo učiti "za dušo", ker so jim jeziki všeč ali pa so na tem področju nadarjeni, pa si tega ne morejo privoščiti.

 

V ta namen želimo mladim ponuditi brezplačne jezikovne tečaje dveh najpogostejših tujih jezikov, to sta angleščin in nemščina. Ker želimo zadovoljiti tako tiste, ki potrebujejo osnovno znanje, kot tudi tiste malo bolj napredne, ponujamo 4 različne jezikovne tečaje, in sicer:

1) angleščina - osnovni tečaj (raven A1-A2) - 20 urni tečaj

2) nemščina - osnovni tečaj (raven A1-A2) - 20 urni tečaj

3) angleščina - nadaljevalni tečaj (raven B1) - 30 urni tečaj

4) nemščina - nadaljevalni tečaj (raven B1) - 30 urni tečaj.

 

Obvezne predhodne prijave na: info@drustvo-novus.com

 

Cilji projekta:

- Učenje, usposabljanje in večanje kompetenc mladih,

- spodbujanje avtonomije mladih pri vstopu na trg dela,

- lajšanje mladim vstop na trg dela,

- spodbujanje njihove samozavesti,

- izpeljava učinkovitih, strokovnih in zanimivih tečajev, ki bodo temeljili na zabavnem načinu učenja

in aktivni udeležbi,

- razvoj občutka mladih za druge kulture in razumevanja za drugače misleče (učenje jezika namreč dviga zavedanje, da druge države in skupine ljudi delajo stvari drugače),

- lažje razumevanje drugih jezikov,

- širše možnosti mladih za nadaljnje šolanje in izobraževanje,

- omogočanje mladim iz socialno ogroženih družin, da se naučijo jezika brezplačno,

- omogočanje, da bodo lažje dokončali osnovno ali srednjo šolo ter študij,

- krepitev kognitivnih sposobnosti.

- vzpostaviti podlago, da se bodo lahko takšni jezikovni tečaji izvajali redno in trajnostno.

 

Udeleženci A1-A2 ravni bodo pridobili:

- razumevanje pogosto rabljenih besed, ki se nanašajo na življenjsko okolje,

- razumevanje povedi v krajših stavkih, na obvestilih, plakatih...,

- znali se bodo preprosto pogovarjati,

- znali bodo pisati preprosta sporočila itd.

 

Udeleženci B1 ravni bodo:

-pri govoru razumeli glavne točke, kadar gre za znane reči, s katerimi se redno srečujejo na delu,

prostem času itd.,

- znašli se bodo se v večini situacij (npr. potovanje, hobiji, delo itd.),

- razumeli opise dogodkov, občutij in želja/ itd.

 

Uporabniki projekta:     

1. Osnovnošolci, ki obiskujejo 9. razred in so že dopolnili 15 let,

2. dijaki srednjih šol med 15. in 19. letom starosti,

3. študentje do 29. leta,

4. mladi brezposelni ali zaposleni, ki še niso dopolnili 30 let.

 

Termine delavnic lahko spremljate na: 

-          https://drustvo-novus.com/koledar ali

-          https://drustvo-novus.com/novice