PROJEKT MLADIH ZA DOSEGO CILJEV IZ LOKALNEGA PROGRAMA RAZVOJA DELOVANJA MLADIH V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2020

PROJEKT: POSLOVNI BONTON ZA MLADE

 

Mestna občina Velenje  (MOV) v letu 2020 sofinancira projekte mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje. V sklopu tega se na sedežu Društva NOVUS izvaja projekt Poslovni bonton za mlade.

 

Delavnica Poslovni bonton za mlade


Spodbuda za nastanek projekta je opažanje, da se mladi večkrat počutijo nelagodno, ko pride do razgovora za delo ali prvega delovnega mesta, ker zaradi hitrega razvoja socialnih omrežij in vedno manjšega osebnega komuniciranja niso sigurni, kako delovati v določenih situacijah in ne obvladajo osebne komunikacije. Naš namen je razviti veščine mladih, da bodo na trg dela stopali z zaupanjem vase, znanjem, učinkovitostjo, spoštovanjem, milostjo in razumevanjem do drugih, kar bo prineslo uspeh tako njim kot tudi organizacijam samim. Osredotočili se bomo na: splošna načela poslovnega bontona, bonton na razgovoru in bonton na delovnem mestu, tehno bonton, velik poudarek pa bomo dali raznolikosti in večkulturnemu bontonu. Skozi predavanja bomo za aplikacijo znanja skrbeli s stalnim povezovanjem teorije s prakso in predvsem z igro vlog, kjer bodo udeleženci postavljeni v določene situacije, z namenom, da bodo s pridobljenimi izkušnjami znali v resničnem življenju suvereno in primerno ravnati.

 

Uporabniki projekta:     

1. dijaki srednjih šol med 15. in 19. letom starosti; 

2. študenti;

3. brezposelni mladi, ki so v fazi iskanja zaposlitve, a tudi mladi, ki so prvo službo že nastopili in potrebujejo dodatna znanja na področju poslovnega bontona.

 

Cilji projekta:

- učenje, usposabljanje in večanje kompetenc mladih na področju poslovnega bontona;

- spodbujanje avtonomije mladih pri vstopu na trg dela;

- lajšanje mladim vstop na trg dela;

- krepitev primerne občutljivosti mladih za medosebne in kulturne razlike;

- spodbujanje inovativnosti, samoiniciativnosti in gradnje samozavesti mladih;

- izpeljava učinkovitih in zanimivih delavnic, ki bodo temeljile na igranju vlog in aktivni udeležbi.

 

 

Termine delavnic lahko spremljate na: http://www.drustvo-novus.com/aktualno/za-odrasle

 

 

                                            

 

 

 

PROJEKT: PREDSTAVITEV POKLICEV

 

   

                                     

 

 

MOV v letu 2020 sofinancira projekte mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje. V sklopu tega se na sedežu Društva NOVUS izvaja projekt Predstavitev poklicev.

 

Delavnica Predstavitev poklicev


Za mnoge mlade pripadnike družbe je izbira poklica izredno težka naloga. Mnogim se zalomi pri izbiri poklica, ker sebe, svojih želja in širokega nabora poklicev ne poznajo dovolj dobro. Naš glavni namen je organizirati delavnice in predavanja za mlade, da bi premostili problem premajhne ozaveščenosti in mladim olajšali prehod na novo stopnjo življenja. Zavedamo se, da zgolj informiranje o poklicih ni dovolj, zato je Projekt »Predstavitev poklicev« inovativno zasnovan, saj vključuje tako informiranost kot tudi usmerjanje in podporo izvajalcev projekta na podlagi široko zasnovanega vsebinskega okvira.

 

Uporabniki projekta:     

1. dijaki srednjih šol med 15. in 19. letom starosti; 

2. študenti;

3. brezposelni mladi, ki so v fazi iskanja zaposlitve, a tudi tisti mladi, ki so prvo službo že nastopili in potrebujejo bodisi dodatno spodbudo bodisi dodatna znanja in informacije.

 

Cilji projekta:

- povečati kompetence mladih pri načrtovanju kariere;

- jih opolnomočiti, da začnejo aktivno razmišljati o sebi in zavestno sprejemati lastne odločitve;

- jih usmeriti, kako bolje spoznati sebe;

- izobraziti o procesu izobraževanja, poklicev, trga dela idr.;

- spodbujanje inovativnosti, samoiniciativnosti in gradnje samozavesti mladih;

- jih opogumiti za lažji vstop na trg dela.

 

Termine delavnic lahko spremljate na: http://www.drustvo-novus.com/aktualno/za-odrasle