PROJEKT MLADIH ZA DOSEGO CILJEV IZ LOKALNEGA PROGRAMA RAZVOJA DELOVANJA MLADIH V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2024

Mestna občina Velenje (MOV) v letu 2024 sofinancira projekte mladih med 15. in 29. letom starosti za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje. V sklopu tega se na sedežu Društva NOVUS v letu 2024 izvajajo naslednji  projekti:

 

► AKTIVNO VKLJUČEVANJE TUJCEV

 

► UČNA POMOČ ZA MLADE

 

                                    

PROJEKT: AKTIVNO VKLJUČEVANJE TUJCEV 

 

Namen je spodbuditi mlade tujce k aktivnemu vključevanju v lokalno okolje, kot so spoznavanje jezika, kulture, področja zaposlovanja, sociale in varstva ter izobraževanja, povezovanja z lokalnimi prebivalci ter aktivnimi prostovoljci.
Projekt prispeva k razvijanju medkulturnega dialoga, spodbuja strpnost in spoštovanje med različnimi kulturami.

 

Uporabniki projekta:     

1. Mladi priseljenci tujega rodu in tuje govoreči, v starostni skupini od 15. do 29. leta.

2. Brezposelni mladi (tujci), ki so v fazi iskanja zaposlitve in tisti, ki so prvo zaposlitev/delovno mesto že nastopili in potrebujejo podporo, spodbudo, dodatna znanja in informacije na področju poklicne usmeritve, izpolnjevanju obrazcev, dokumentacije in imajo težave pri komunikaciji v slovenskem jeziku. 

 

Cilji projekta:

1. Primarni strateški cilj je mladim tujcem/priseljencem zagotoviti dostopne, kakovostne in ustrezne storitve za mlade priseljence, tujce v lokalnem okolju.
2. Mlade tujce/priseljence socialno vključiti v vse dele družbenega življenja.
3. Mladim tujcem/priseljencem ponuditi izobraževalne programe/vsebine s poudarkom na pridobivanju znanja (državnega) jezika, upravnih postopkov, vstopanja na trg dela itd.
4. Mlade tujce/priseljence opremiti z osnovnimi in uporabnimi digitalnimi veščinami.
5. Krepiti njihovo samozavest, samopodobo in motivacijo v lokalnem okolju.
6. Mladim tujcem/priseljencem omogočiti dostop do širše socialne in strokovne mreže v Mestni občini Velenje. 

 

Dodatne informacije:

sara.rancan@drustvo-novus.com

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 PROJEKT: UČNA POMOČ ZA MLADE

 

Učne težave otrok tako v osnovnih šolah kot tudi v srednjih in kasneje na študiju so stare toliko, kolikor so stare šole. V več kot dvajsetih letih delovanja društva smo pridobili ogromno izkušenj na področju dela z mladimi in njihovimi potrebami. Tako se vsako leto znova srečujemo z mladimi, ki potrebujejo različno intenziteto učne pomoči, večini pa je skupno to, da se zaradi slabšega znanja počutijo manj vredne med vrstniki. Problematika se še dodatno okrepi, ko se pogovarjamo o mladostnikih, ki že v osnovi prihajajo iz socialno ogroženih družin ali družin iz drugačnih kulturnih ozadij, in so že zaradi tega odrinjeni iz družbe. Epidemija bolezni COVID-19 pa je že tako slabo sliko še poslabšala, saj je veliko otrok bilo kar naenkrat prepuščenih znanjem svojih staršev, med katerimi marsikdo tega znanja sploh ne poseduje, da bi ga lahko prenesel na svoje otroke.

 

Zato v okviru projekta nudimo brezplačno učno pomoč zlasti pri naslednjih učnih predmetih:

- MATEMATIKA

- FIZIKA

- SLOVENŠČINA

 

 

Uporabniki projekta:     

1. Osnovnošolci, ki obiskujejo 9. razred in so že dopolnili 15 let,

2. dijaki srednjih šol med 15. in 19. letom starosti,

3. študentje do 29. leta,

4. mladi starši do 29.leta, ki želijo pridobiti znanje, da bodo lažje pomagali svojim otrokom.

 

Cilji projekta:

- povečati integracijo in inkluzijo mladih, ki so zaradi neznanja izključeni med vrstniki,

- povečati samozavest in avtonomnost mladih,

- vzpostaviti učinkovito socialno učno okolje, v kateri se podpira različne potrebe, sprejemajo posebnosti, ki jih oblikujejo spol, narodnost, jezikovna pripadnost, različni družbeni statusi, stopnje izobrazbe itd.,

- nudenje učencem občutek sprejetosti,

- vzpostavitev kakovostnega in psihološko ugodnega ter strokovno podkovanega učnega okolja z jasno postavljenimi pravili,

- vzpostavitev učnega procesa, s katerim bodo udeleženci pridobili veselje do učenja,

- vzpostavitev temeljev za morebitno trajnostno izvajanje učne pomoči v MOV,

- izvedba minimalno 100 ur učne pomoči (individualna oz. skupinska).

 

Dodatne informacije:

ines.vugrinec@drustvo-novus.com