PROJEKT MLADIH ZA DOSEGO CILJEV IZ LOKALNEGA PROGRAMA RAZVOJA DELOVANJA MLADIH V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2022

Mestna občina Velenje (MOV) v letu 2022 sofinancira projekte mladih med 15. in 29. letom starosti za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje. V sklopu tega se na sedežu Društva NOVUS v letu 2022 izvajajo naslednji  projekti:

 

► POSLOVNI BONTON ZA MLADE

 

► UČNA POMOČ ZA MLADE

 

                                    

PROJEKT: POSLOVNI BONTON ZA MLADE

 

   

              

 

Ena izmed najbolj perečih vprašanj, s katerimi se mladi dandanes soočajo, so vprašanja, ki se
dotikajo zaposlitve. Kako priti do zaposlitve? Kako se na razgovoru kar najbolje odrezati? Kako se,
ko dobimo zaposlitev, obnašati na delovnem mestu, da bodo z nami zadovoljni? Kako ustvariti
ugodne delovne pogoje, v katerih bo prijetno delati? Poslovni bonton je tisti, ki ima odgovore na ta
in podobna vprašanja.


Spodbuda za nastanek projekta je opažanje, da se mladi večkrat počutijo nelagodno, ko pride do
razgovora za delo ali prvega delovnega mesta, ker zaradi hitrega razvoja socialnih omrežij in vedno
manjšega osebnega komuniciranja niso sigurni, kako delovati v določenih situacijah in ne obvladajo
osebne komunikacije. Naš namen je razviti veščine mladih, da bodo na trg dela stopali z zaupanjem
vase, znanjem, učinkovitostjo, spoštovanjem, milostjo in razumevanjem do drugih, kar bo prineslo
uspeh tako njim kot tudi organizacijam samim. 

 

Uporabniki projekta:     

1. Osnovnošolci, ki so že dopolnili 15 let;
2. dijaki srednjih šol med 15. in 19. letom starosti;
3. študenti;
4. brezposelni mladi, ki so v fazi iskanja zaposlitve, a tudi mladi, ki so prvo službo že nastopili in
potrebujejo dodatna znanja na področju poslovnega bontona.

 

Cilji projekta:

- Učenje, usposabljanje in večanje kompetenc mladih na področju poslovnega bontona;
- spodbujanje avtonomije mladih pri vstopu na trg dela;
- lajšanje mladim vstop na trg dela;
- krepitev primerne občutljivosti mladih za medosebne in kulturne razlike ter solidarnost v družbi;
- spodbujanje inovativnosti, samoiniciativnosti in gradnje samozavesti mladih;
- izpeljava učinkovitih in zanimivih delavnic, ki bodo temeljile na igranju vlog in aktivni udeležbi.

 

Termine delavnic lahko spremljate na: 

-          https://drustvo-novus.com/koledar ali

-          https://drustvo-novus.com/novice

 

 

Obvezne so predhodne prijave na: info@drustvo-novus.com

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 PROJEKT: UČNA POMOČ ZA MLADE

 

 

Učne težave otrok tako v osnovnih šolah kot tudi v srednjih in kasneje na študiju so stare toliko, kolikor so stare šole. V dvajsetih letih delovanja društva smo pridobili ogromno izkušenj na področju dela z mladimi in njihovimi potrebami in se vsako leto znova srečujemo z mladimi, ki potrebujejo različno intenziteto učne pomoči, večini pa je skupno to, da se zaradi slabšega znanja počutijo manj vredne med vrstniki. Problematika se še dodatno okrepi, ko se pogovarjamo o mladostnikih, ki že v osnovi prihajajo iz socialno ogroženih družin ali družin iz drugačnih kulturnih ozadij, in so že zaradi tega odrinjeni iz družbe. Epidemija bolezni COVID-19 pa je že tako slabo sliko še poslabšala, saj je veliko otrok bilo kar naenkrat prepuščenih znanjem svojih staršev, med katerimi marsikdo tega znanja sploh ne poseduje, da bi ga lahko prenesel na svoje otroke.

 

Zato v okviru projekta nudimo brezplačno učno pomoč zlasti pri naslednjih učnih predmetih:

- MATEMATIKA

- FIZIKA

- SLOVENŠČINA

- ANGLEŠČINA

- NEMŠČINA

 

Učno pomoč nudimo vsak dan po predhodnem dogovoru, vse od 1. junija do 31. oktobra 2022.

 

Obvezne predhodne prijave na: info@drustvo-novus.com

 

Cilji projekta:

- povečati integracijo in inkluzijo mladih, ki so zaradi neznanja izključeni med vrstniki,

- povečati samozavest in avtonomnost mladih,

- vzpostaviti učinkovito socialno učno okolje, v kateri se podpira različne potrebe, sprejemajo posebnosti, ki jih oblikujejo spol, narodnost, jezikovna pripadnost, različni družbeni statusi, stopnje izobrazbe itd.,

- nudenje učencem občutek sprejetosti,

- vzpostavitev kakovostnega in psihološko ugodnega ter strokovno podkovanega učnega okolja z jasno postavljenimi pravili,

- vzpostavitev učnega procesa, s katerim bodo udeleženci pridobili veselje do učenja,

- vzpostavitev temeljev za morebitno trajnostno izvajanje učne pomoči v MOV,

- izvedba minimalno 100 ur učne pomoči (individualna in skupinska).

 

Uporabniki projekta:     

1. Osnovnošolci, ki obiskujejo 9. razred in so že dopolnili 15 let,

2. dijaki srednjih šol med 15. in 19. letom starosti,

3. študentje do 29. leta,

4. mladi starši do 29.leta, ki želijo pridobiti znanje, da bodo lažje pomagali svojim otrokom.