Javna dela

Programi javnih del v letu 2021

 

"SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN"

 

"POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU NJENIH DEJAVNOSTI"