Center za družine Harmonija

Z veseljem sporočamo, da smo bili s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ponovno izbrani kot ustrezen izvajalec programa v podporo družini v letih 2021 – 2025.

 

Namen Centra za družine Harmonija je delovati preventivno na področju družine in dvig kakovosti življenja vseh posameznikov in družin. Program se aktivno izvaja že od leta 2008, njegov razvoj in delovanje pa je bil v zadnjih letih sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestne občine Velenje in občine Šmartno ob Paki. V Centru za družine Harmonija se posvečamo vsakemu članu družine na individualni ravni kot družini v celoti – nudimo pester program za otroke in mladostnike (počitniške aktivnosti, druženje v centru, aktivno ter ustvarjalno preživljanje prostega časa, ustvarjalne in kuharske delavnice itd, obenem pa staršem nudimo občasno varstvo otrok), izvajamo pa tudi vsebine, ki spodbujajo pozitivno starševstvo in zdrav življenjski slog posameznika ter s tem krepitev starševskih/socialnih kompetenc in veščin, širjenje socialne mreže in krepitev socialnih vlog, druženje različnih generacij med seboj in številne druge vsebine za dvig kakovosti življenja tako posameznikov kot tudi družin. Vsebine, ki jih izvajamo, prispevajo k lažjemu usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja, h krepitvi enakih možnosti žensk in moških ter nudijo informacije in znanja za kvalitetno in zdravo družinsko življenje. Z aktivnostmi, ki jih izvajamo, želimo prispevati h krepitvi temeljnih vrednot v družini, vzpostavljanju dobrih odnosov in zadovoljnega družinskega življenja.

 

PREDSTAVITEV VSEBIN CENTRA ZA DRUŽINE HARMONIJA 2021-2025

1. RAZVIJANJE POZITIVNEGA STARŠEVSTVA

Vsebine namenjene razvijanju pozitivnega starševstva bomo izvajali vsaj dvakrat tedensko v okviru delavnic oz. neposrednega dela z uporabniki v skladu z natančnim zapisom vsebin, v prostorih društva NOVUS oz. Centra za družine Harmonija (Trg mladosti 6, Velenje). Z izvedbo izobraževalnih in praktičnih delavnic želimo spodbuditi zavedanje, kako pomembno je krepiti starševske kompetence. Obenem pa opremimo udeležence s praktičnimi metodami/tehnikami, kako se konstruktivno spopadati ne zgolj z izzivi medosebnih odnosov temveč tudi z vsakodnevnimi izzivi starševskih vlog.

 

Po vnaprejšnjem dogovoru, lahko predavanja izvajamo tudi preko spletne aplikacije ZOOM ali na drugi lokaciji. Vsebine po vaših željah prilagodimo uporabnikom oz. ciljni skupini (ločeni starši, mamice samohranilke, očetje samohranilci, mladi starši …). 

 

Z veseljem prevzamemo vodenje podpornih skupin, vodenje izkustvenih delavnic, pogovorne delavnice, vodenje treningov starševstva itd.

 

2. POČITNIŠKE AKTIVNOSTI ZA OTROKE

V času šolskih počitnic bomo izvajali aktivnosti za otroke in skrbeli za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov ter jim zagotavljali bogat počitniški program. Počitniški program bomo zastavili tako, da bo vseboval številne zanimive aktivnosti v smislu gibanja, treninga možganov, učenje angleščine, ustvarjalnosti in učenja novih vsebin na zabaven način (Ustvarjalne delavnice za krepitev kreativnosti, Delavnice za spodbujanje gibanja, joga za otroke (spoznavanje enostavnejših asan za otroke, Računalniške delavnice), Praktične delavnice o koristnosti vzgoje domačih zelišč, Delavnica o travniških cvetlicah in izdelava herbarija, Praktične delavnice spoznavanja reciklaže na zabaven način, Praktične delavnice pravilnega vsakdanjega obnašanja, Pustolovsko druženje in spoznavanje novih sprehajalnih poti ipd.). Počitniški program bomo izvajali na prostem (travnik, igrišče) in v notranjih prostorih društva NOVUS, moderno opremljenih z raznimi igrami, igrali in IKT opremo. Pomemben delček v mozaiku bodo predstavljale skupinske in teambuilding igre, s katerimi bomo krepili medsebojno sodelovanje, strpnost, solidarnost z drugimi in s tem krepili komunikacijske spretnosti otrok in mladostnikov.

 

3. SVETOVANJE Z NAMENOM IZBOLJŠANJA SPOSOBNOSTI OBVLADOVANJA ČUSTEV, GRADNJE POZITIVNE SAMOPODOBE, UČENJE REŠEVANJA RAZNOVRSTNIH PROBLEMOV, IPD

Našim uporabnikom bomo lahko svetovali pri gradnji samopodobe, sprejemanju drugačnosti, reševanju medgeneracijskih in drugih problemov, pomoč pri vključitvi v šolanje, na področju brezposelnosti itd.

 

V okviru vsebine izvajamo skupinska in individualna svetovanja. Individualna svetovanje se izvajajo po vnaprejšnjem dogovoru. Lahko pa sooblikujemo skupino za razbremenjevanje psihičnega stresa strokovnega osebja, katerega narava dela je svetovanje različnim ranljivim skupinam.

 

Najpogostejše tematike svetovalnega dela:

  • svetovanje v primeru šolskih in učnih težav (npr. boljše razumevanje z učiteljem, strah pred spraševanjem v razredu, obremenjenost s težkimi nalogami, želja po poboljšanju, količinska preobremenjenost z nalogami, strokovna pomoč pri reševanju učnih težav, skupno iskanje poti do kvalitetnejšega samostojnega učenja, istočasno pa podpora pri premagovanju motivacijskih ovir in pri uspešnejšem prenašanju frustracij, ki jih doživljajo v šolskem okolju...).
  • svetovanja, vezana na dom in družinske odnose (npr. biti v boljših odnosih s starši, prevelika pričakovanja s strani staršev, izboljšanje odnosov z brati in sestrami, želja po učinkovitejšem sodelovanju s starši);
  • svetovanja z namenom obvladovanja čustev, gradnje pozitivne samopodobe, učenja reševanja problemov;
  • odnosi z drugimi (npr. potreba po prijateljih, pripadati in biti sprejet, težave navezovanja socialnih odnosov, nezaželena nosečnost);
  • odnos do samega sebe (npr. obvladovanje neželenih čustev strahu in osamljenosti, izboljšanje mnenja o samopodobi…).
  • Strokovno svetovanje na tem področju imamo že vrsto let vzpostavljeno z drugimi ranljivimi ciljnimi skupinami (npr. brezposelnimi) in ga bomo v postopku projekta nadgradili z individualnimi akcijskimi načrti za starše, otroke in mladostnike.

 

Uradno prijavljene teme se bodo izvajale enkrat tedensko, po vnaprejšnjem dogovoru pa lahko predavanja izvajamo tudi preko spletne aplikacije ZOOM ali na drugi lokaciji. Vsebine lahko prilagodimo uporabnikom oz. ciljni skupini (posamezniki, mladostniki, otroci iz ločenih družin, samohranilci, posamezniki itd.).