Center za družine Harmonija

V Društvu NOVUS izvajamo različne programe in projekte, med njimi kvaliteten in lokalno pomenljiv program Center za družine Harmonija, katerega namen je delovati preventivno na področju družine. Center za družino Harmonija se aktivno izvaja že od leta 2008. Program je v letih 2021 - 2025 sofinanciram s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestne občine Velenje in Občine Šmartno ob Paki, zato so vse aktivnosti centra za uporabnike brezplačne.

V Centru za družine Harmonija se posvečamo vsakemu članu družine posebej – nudimo pester počitniški program za otroke (razne počitniške aktivnosti - skupinske in teambuilding igre, igre z žogo, na prostem in v učilnici, ustvarjalne in računalniške delavnice), organiziramo občasno varstvo otrok, izvajamo delavnice, ki krepijo razvoj pozitivnega starševstva ter nudimo svetovanja z namenom izboljšanja sposobnosti obvladovanja čustev, gradnje pozitivne samopodobe, učenje reševanja raznovrstnih problemov itn. (skupinske delavnice, individualni pogovori, skupine za samopomoč, nudenje strokovne pomoči in podpore).

Center prestavlja osrednji prostor v lokalnem okolju in je namenjen druženju in zagotavljanju potreb različnih oblik družin in posameznikov v vseh življenjskih obdobjih. Vsebine, ki jih izvajamo, prispevajo k lažjemu usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja, h krepitvi enakih možnosti žensk in moških ter nudijo informacije in znanja za kvalitetno življenje posameznikov oziroma družin.

Z aktivnostmi, ki jih izvajamo, želimo prispevati h krepitvi temeljnih vrednot v družini, vzpostavljanju dobrih odnosov in zadovoljnega družinskega življenja.

Program naših aktivnosti objavljamo na spletni strani www.drustvo-novus.com na Facebooku (@cdharmonija) in v Koledarju prireditev Mestne občine Velenje. Lahko nas kontaktirate preko e-pošte info@drustvo-novus.com, pokličete po telefonu 05 908 14 90 ali obiščete osebno v prostorih Centra za družine Harmonija, ki se nahajajo v poslovni stavbi Farmin (3. nadstropje, levo), Trg mladosti 6, Velenje, od ponedeljka do petka od 7.00 do 16.00 ure. Prijazno vabljeni!

Področja delovanja Centra za družine Harmonija:

 

1. Neformalno druženje v prostorih Centra za družino Harmonija od ponedeljka do petka, od 11:00 do 16:00 ure.

 

V času neformalnega druženja nudimo prostor in ambient za prijetno skupno preživljanje prostega časa družin. Obiskovalci centra lahko igrajo družabne igre, gledajo filme/risanke/dokumentarce, uporabljajo računalnik in projektor, uporabljajo računalnike z dostopom do interneta, se pogovarjajo in prijetno družijo z ostalimi uporabniki. Obiskovalce centra redno informiramo tudi drugih o aktualnih dogodkih, delavnicah in aktivnostih, ki potekajo v centru.

 

                        

 

2. Vsebine namenjene razvijanju pozitivnega starševstva

 

Z izvedbo izobraževalnih in praktičnih delavnic želimo spodbuditi zavedanje, kako pomembno je krepiti starševske kompetence. V obdobju odraščanja se tako mladostnikom, ko tudi njihovim staršem zdi to težavno obdobje , saj se mladostniki začnejo spopadati z izzivi, na katere starši nimajo odgovora. 

 

V vsebine namenjene razvoju pozitivnega starševstva pa želimo vključiti tudi mladostnike, saj večkrat tudi oni potrebujejo predavanja za obvladovanja čustev s svojimi starši in nasvete za boljše medsebojno razumevanje. 

 

  • Izobraževalne delavnice/predavanja: Pozitivna vzgoja in starševstvo, ABC odzivnega in senzibilnega starševstva, Aktivno in odgovorno starševstvo, Kako razumeti otroka-mladostnika, Kako ga vzgajati v IKT družbi, Asertivna komunikacija v družini, Reševanje konfliktov z najstnikom, OMG starševstvo ipd. 
  • Pogovorne delavnice na temo pozitivnega starševstva, kjer na podlagi knjig različnih avtorjev učinkovitih teoretičnih pristopov vsebine delimo s starši in jih poskušamo prenesti v prakso pri vzgoji svojih otrok in mladostnikov ter si ob tem izmenjujemo različne izkušnje in mnenja. Obravnavane so naslednje teme: Kaj pomeni biti starš, Katera čustva, občutke, spomine, strahove v nas prebujajo otroci, Kako se odzvati na izsiljevanje otrok, Kakšno je bilo moje otroštvo, Kaj mi je ostalo lepega in kaj me obremenjuje, Kaj pomeni biti mama in kaj pomeni biti oče, kaj pomeni vzajemnost odnosa, stik s seboj in z otrokom, Kdo mi lahko pomaga v stiski, Zakaj smo pri postavljanju meja tako negotovi in zakaj nas otroci ne ubogajo na besedo. 
  • Praktične delavnice – Treningi starševstva. S Treningi starševstva starši razvijajo veščine pozitivnega starševstva. Kratkem uvodnem predavanju sledijo treningi, s katerimi starši skozi izkustveno delo, igre vlog, samorefleksijo, izmenjavo mnenj in izkušenj ter reševanjem dejanskih ali simuliranih problemov razvijajo veščine pozitivnega starševstva. S pomočjo usposobljenega moderatorja starši razvijajo nove strategije za uravnavanje vedenja svojih otrok ter se učijo učinkovite komunikacije. Sledijo pogovori, ki so usmerjeni v postavljanje individualnih ciljev in iskanje rešitev za vsakega vključenega udeleženca. S treningi starši dobijo smernice za učinkovito reševanje zaznanih težav. Treningi starševstva potekajo v skupini 6-12 oseb.

 

                      

 

3. Izvajanje počitniških aktivnosti za otroke, organizirano občasno varstvo otrok

Počitniški program smo zastavili tako, da vsebuje številne zanimive aktivnosti v smislu gibanja, treninga možganov, ustvarjalnosti in učenja novih vsebin na zabaven način (Ustvarjalne delavnice za krepitev kreativnosti, Računalniške delavnice, Delavnice za spodbujanje gibanja, s pomočjo joge za otroke (spoznavanje enostavnejših asan za otroke), Praktične delavnice o koristnosti vzgoje domačih zelišč, Delavnica o travniških cvetlicah in izdelava herbarija, Praktične delavnice spoznavanja reciklaže na zabaven način, Praktične delavnice pravilnega vsakdanjega obnašanja, Pustolovsko druženje in spoznavanje novih sprehajalnih poti ipd.) Počitniški program izvajamo na prostem (travnik, igrišče, bližnji gozd…) in v notranjih prostorih, moderno opremljenih z raznimi igrami, igrali in IKT opremo.

 

                          

 

Med počitniškimi aktivnosmi bomo izvajali:

  • skupinske in teambuilding igre, s katerimi krepimo medsebojno sodelovanje, strpnost, solidarnost z drugimi in s tem krepimo komunikacijske spretnosti otrok in mladostnikov. Z družabnimi igrami krepimo zavedanje enakopravnih vlog posameznikov v skupini.
  • ustvarjalne delavnice »ustvarjalnice«, na katerih otroci krepijo svoje ročne spretnosti in se učijo izdelovanja z različnimi materiali (glina, plastelin, testo, blago, karton, papir…). Pogovor, branje in petje ugodno vplivajo na otroke, zato izvejamo tudi niz »pravljičnih uric«.
  • računalniške delavnice - Izvajanje vsebin z namenom dviga računalniške pismenosti, s poudarkom na varni rabi računalnika in spleta. Otroci spoznavajo koristne računalniške programe (Word, PowerPoint, Excel, slikar idr.), spletne portale (npr. SSKJ, Wikipedijo in razne izobraževalne portale), ki lahko pripomorejo k uspešno opravljenim šolskim obveznostim, hkrati pa jih odvrnejo od rabe računalnika le za igranje raznih igric, ki lahko vodijo tudi v odvisnost in socialno osamitev. Otroke spodbujamo h kreativni rabi računalnika, pri čemer aktivnosti izvajamo tako na prostem, kot v računalniški učilnici. Aktivnosti zajemajo tudi digitalno fotografijo. Otroci skozi objektiv ujemejo utrinke iz okolice, ki se jih nato naučijo prenesti na računalnik, oblikovati in urejati za razne namene (npr. izdelava foto-albuma, foto-kolaža, montaža kratkega posnetka iz fotografij s pomočjo PowerPointa ali drugega programa ipd.).

 

Jutranje in popoldansko varstvo otrok zagotavljamo od 7.00 do 8.30 ure za otroke prve triade OŠ, po predhodnem dogovoru s starši. Na podlagi dogovora s starši organiziramo občasno varstvo v dogovorjenih urah tudi izven jutranjega (krepitev socialnih veščin, družabne igre, aktivnosti za krepitev ustvarjalnosti otrok, pogovori, učna pomoč …)

 

4. Svetovanja z namenom izboljšanja sposobnosti obvladovanja čustev, gradnje pozitivne samopodobe, učenje reševanja raznovrstnih problemov ipd. 

 

Z izvajanjem vsebine zajemamo tako preventivno svetovalno delo (predavanja, delavnice, ozaveščanje in detabuizacija ter destigmatizacija aktualnih tematik sprejemanja drugačnosti, učinkovitega načina reševanja medgeneracijskih težav, učnih težav,…), kakor tudi konkretno nedirektivno svetovalno delo, prilagojeno na specifične nastale problemske situacije in aktualne stiske ciljne populacije, ki podpira človeka v iskanju lastnih rešitev. Svetovalec svetovalni proces usmeri v raziskovanje lastnih možnosti in ovir, kar omogoča uporabniku širše razumevanje položaja in lažje sprejemanje odločitev.


Vso svetovanje, ne glede na obliko (osebno, telefonsko, spletno preko Zoom aplikacije) poteka v obliki v vzpostavitve akcijsko naravnanega delovnega svetovalnega odnosa, kjer ob začetni razbremenitvi sledi skupna opredelitev težave/ izziva, ter postavljanje manjših, dosegljivih ciljev, ki vodijo k ustrezni rešitvi problema. Uporabnik skozi pogovor razkriva svoje misli in občutke, ki so vezani na izziv, ter se tako aktivno ukvarja s samim seboj in svojim izzivom. Svetovalec ga bo pri tem na raznovrstne načine podpiral pri razmišljanju o sebi in o raziskovanju izziva. Tako bo uporabnik dosegel razbremenitev čustvene stiske, pridobil nova spoznanja o svojem delovanju in o izzivu, ki ga želi rešiti ter usvojil nove veščine za bolj učinkovito reševanje izzivov.

 

Skupinska svetovanja potekajo po mesečnem planu, ki ga lahko spremljate na Facebook strani Centra za družine Harmonija, individualna svetovanja pa potekajo po dogovoru.

 

Za vse informacije nas lahko kontaktirate na: 064 - 244 - 804 (Sabina Lebar Jelen)

 

 

 

Vse aktivnosti v programu so za uporabnike brezplačne, saj program sofinancirajo:

- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

https://drustvo-novus.com/slike-razno/mddsz_logo.png 

- Mestna občina Velenje

https://drustvo-novus.com/slike-razno/obcina-velenje-logo.png 

- Občina Šmartno ob Paki

 

               https://drustvo-novus.com/cd-harmonija/logo-obcina-smartno-ob-paki.png