Novice

Skupinska svetovanja

05.10.2021

Skupinska in individualna svetovanja so novo, doprinosno področje delovanja centrov za družine, ki je namenjeno družinam in posameznikom. 

 

Znotraj zaprte skupine v varnem vzdušju namenjamo čas in pogovoru o življenjskih tematikah:

- Obvladovanje lastnih čustev.

- Sprejemanje odločitev v življenju.

- Krepitev samospoštovanja in samopodobe.

- Povezovalna komunikacija v partnerskem odnosu.

- Premagovanje lastnih strahov.

- Znati reči ne.

- Postavljati zdrave meje v medosebnih odnosih.

 

Naša strokovna sodelavka Ines pokriva področje skupinskih in individualnih svetovanj in stremi k krepitvi, opolnomočenju in podpori družinam, mladostnikom in posameznikom v vseh življenjskih obdobjih.

 

Na individualni oziroma skupinski ravni pomaga pri razreševanju raznovrstnih izzivov ter stiskah in spodbuja, da oseba z lastnimi močmi pride do svojih odgovorov in se okrepi v lastni angažiranosti in motiviranem samodelovanju.

 

Program sofinancirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestna občina Velenje in Občina Šmartno ob Paki.

Društvo Novus