Novice

Uspešno zaključen projekt »Dig-IT!« Digitalne veščine za odrasle

15.01.2024

Z veseljem vam sporočamo, da smo 10. januarja 2024 uspešno zaključili projekt osveščanja in izobraževanja prebivalstva o digitalnih kompetencah »Dig-IT!« Digitalne veščine za odrasle. Zaključnega dogodka so se udeležili predstavniki partnerjev projekta ter predstavnik ministrstva, s katerimi smo skupaj praznovali dosežke in začrtali prihodnost.

 

Glavni cilj projekta je bil s sofinanciranjem izvesti 10-urne programe neformalnega izobraževanja za pridobivanje osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc prebivalcev Slovenije, starih 30 let in več.

 

V sodelovanju s partnerji smo v obdobju od avgusta do decembra 2023 uspešno izvedli kar 147 izobraževanj, s čimer smo presegli zastavljene cilje. Usposobili smo veliko število odraslih prebivalcev in jim pomagali pridobiti digitalne veščine, ki so nujne za aktivno vključevanje v sodobno družbo.

 

Iskreno se želimo zahvaliti vsem partnerjem projekta, predavateljem in udeležencem izobraževanj za njihovo sodelovanje in trud. Brez vas projekt ne bi bil tako uspešen.

 

Veselimo se novih izzivov in sodelovanja pri projektih, ki bodo spodbujali digitalno vključevanje odraslih prebivalcev Slovenije. Verjamemo, da so digitalne veščine ključnega pomena za kakovostno življenje v sodobnem svetu in si bomo prizadevali, da jih bo čim več ljudi osvojilo.

 

#digitalnekompetence #odrasli #izobraževanje #uspeh #sodelovanje