Novice

Strateško partnerstvo Mreža – Delavnica OMRA

25.02.2021

Epidemija virusa COVID-19 nas izpostavlja številnim dodatnim izzivom in obremenitvam. Raven vsakodnevnega stresa je tako zaradi novih okoliščin v povprečju še narasla, zato so delavnice o stresu in soočanju z njim še toliko bolj pomembne. Namen delavnice je pridobiti znanje o motnjah razpoloženja ter se seznaniti z nekaterimi strategijami soočanja z njimi. Na delavnici priznani strokovnjaki na razumljiv način odgovarjajo na vprašanja kot so: Kaj so motnje razpoloženja? Kako se razvijejo? Kako jih prepoznati? Kako prispevati k zmanjšanju stigme? Kako motnje razpoloženja zdraviti? Kam in h komu po pomoč? Kaj lahko naredite sami?

Sodelovanje na delavnicah programa OMRA je omogočeno vsem: tako širši javnosti, kot tudi osebam, ki se trenutno soočajo težavami in njihovim svojcem ter je brezplačno. Več informacij o posameznih delavnicah in programu OMRA najdete na tej povezavi.