Novice

Za NVO_Regionalno stičišče NOVUS - Zagovorništvo

03.02.2021

Danes je dan za predstavitev četrtega ključa do uspešnega delovanja vaše nevladne organizacije.

 

To je zagovorništvo!

 

Regionalna stičišča smo z uspešnim zagovorništvom vplivala na spremembo mnogih lokalnih, regionalnih in deloma tudi nacionalnih politik na področju naslavljanja potreb v skupnosti. Vešča smo v organiziranju posvetov, okroglih miz in drugih dogodkov strukturiranega dialoga. Zaupajte nam, kako želite zvišati kvaliteto življenja v vaši lokalni skupnosti in skupaj bomo narediti načrt zagovorniških akcij.

https://zanvo.org/storitve/