Novice

Nadaljevanje ogledov v lokalnem okolju

30.09.2021

Z udeleženci smo obiskali potencialne delodajalce v lokalnem okolju, Velenju ter namenjali čas mreženju s podjetni, kjer bi se udeleženci lahko vključevali v delovne aktivnosti.

Delovne aktivnosti so pomemben del programa, saj omogočajo udeležencem, da se konkretno spoznajo s podjetji ter se vključijo v njihove delovne procese.

 

- Učenje skozi delo

- Vključevanje

- Nove izkušnje s pridobivanjem novih znanj in veščin.

 

Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Društvo Novus