Novice

Timsko delo

10.09.2021

Četrta skupina naših udeležencev je v polnem zagonu:

- medosebnega spoznavanja,

- zastavljanja temeljev skupinske dinamike in medosebnega zaupanja,

- vzpostavljanja ritma obiskovanja programa ter

- postavljanja prijetnih in skupnih pravil tekom druženja.

 

Timsko delo, skupinska prizadevanja in doseganje skupnih ter posameznikovih ciljev je bilo v osredju naših pogovorov in praktičnih vaj.

 

Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Društvo Novus