Novice

Predstavitev rezultatov Projekta SPIN-KRVS na zaključni konferenci o razvoju kadrov

03.06.2022

Društvo NOVUS je partner v projektu SPIN-KRVS, ki smo ga pričeli izvajati aprila 2019 in se zaključi z mesecem junijem 2022. Ob zaključku projekta sta predstavnici projektnega partnerstva dr. Selma Filipančič Jenko in Diana Tašler dne 19. 5. 2022  na “Zaključni konferenci o razvoju kadrov: “Znanje. Priložnosti. Razvoj. Z vseživljenjskim učenjem spreminjamo prihodnost.” predstavili rezultate projekta. 

 

Projekt se je izvajal v okviru operacije “Spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – Pripravljeni na spremembe v letih 2019, 2020, 2021 in 2022”, v okviru 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile«. V času od aprila 2019 do aprila 2022 smo dosegli in presegli vse kazalnike projekta. Na 46 priglašenih lokacijah po celotni vzhodni kohezijski regiji smo v partnerstvu SPIN-KRVS v projekt vključili 1.945 oseb. Izvedenih je bilo več kot 67.231 ur usposabljanj, na katerih smo vključene posameznike opremili z novimi kompetencami in znanji, ki jih potrebujejo za prehod v novo zaposlitev ali za ohranitev obstoječe.

 

Vabljeni k ogledu kratkega predstavitvenega filma SPIN-KRVS s predstavitvijo rezultatov in utrinki iz zaključne konference >TUKAJ.

Društvo Novus