Novice

Uspešno izvajanje projekta SPIN-KRVS 2019-2022

30.11.2021

Namen projekta SPIN je spodbujati vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, oziroma oseb, katerih zaposlitev je ogrožena, v ukrepe na trgu dela. V vzhodni kohezijski regiji aktivnosti izvaja projektno partnerstvo SPIN–KRVS, ki ga sestavljamo tri strokovne organizacije: INVEL, inkubator za razvoj podjetništva, d. o. o., Velenje, Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS in RACIO RAZVOJ HR & M Consulting, poslovno svetovanje, d. o. o., predstavnik delodajalske organizacije/združenja – Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornica in predstavnik združenja delojemalcev – SKEI, regijska organizacija Velenje. Vse aktivnosti so za udeležence brezplačne, saj projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Trg dela je kot posledica epidemije, postal še dodatno nepredvidljiv, in marsikaterega zaposlenega postavil pred izgubo zaposlitve. Gospodarstvo se srečuje s pomanjkanjem surovin, ki posledično pomenijo zapiranje delovnih obratov, manjšanje števila zaposlenih in tudi stečaje podjetja. V Društvu NOVUS uspešno pomagamo osebam ki se znajdejo v takšni situaciji, preiti v čimprejšnjo novo zaposlitev.  

 

Oseba, katere zaposlitev je ogrožena, se še v času zaposlitve udeleži informativne in motivacijske delavnice, kjer dobi podrobnejši uvid v projekt in možnosti ki ga le-ta ponuja. Vsak udeleženec opravi tudi individualni posvet, na osnovi katerega se določijo primerne in potrebne vsebine za razvoj kompetenc.

 

V projektu SPIN smo v ta namen oblikovali prav poseben brezplačen karierni program »SPIN AKADEMIJA«. Vse udeležence, ki se ga udeležijo, opolnomočimo s kompetencami za učinkovit nastop na trgu dela. Skupaj raziskujemo prosta delovna mesta, predvsem t.i. skriti trg dela, razvijamo in nadgradimo pisno in ustno komunikacijo z delodajalci, odkrivamo orodja za samostojno načrtovanje kariere in še veliko več. Vsak program pa je ciljno usmerjen v čimprejšnji prehod v novo zaposlitev in prilagojen posamezni ciljni skupini.

 

Poleg programa SPIN AKADEMIJE nudimo udeležencem še razvoj drugih kompetenc, kot so mehke veščine dela z ljudmi, premagovanje treme, poslovni bonton, nadgradnja znanja različnih tujih jezikov, uporabe računalniških aplikacij, videokonferenčnih orodij in digitalizacije.

 

Da je projekt SPIN KRVS s svojo prilagodljivostjo, kvalitetno ponudbo in odprtostjo za vključitev oseb (brez omejevanja starosti, izobrazbe, idr.) presegel pričakovanja, priča podatek, da se je na celotnem partnerstvu v projekt vključilo že več kot 1.866 oseb, ki so skupaj opravili že 54.996 ur usposabljanj.

 

Kljub temu, da je projekt v zaključni fazi, saj je zaključuje junija 2022, so potrebe po vključevanju oseb izredno velike.

 

Ekipa SPIN Društva NOVUS se bo še naprej trudila, da bodo naši udeleženci čimprej rešili svoje karierne izzive.

 

Poti do znanja in kompetenc za zasedbo delovnim mest so s SPIN-om preprosta.

 

Pisarna SPIN Velenje: 064 250 056 | info@drustvo-novus.com | FB @SPINusposabljanja

Društvo Novus