Novice

SPIN usposabljanja v novembru 2021

13.12.2021

Izvajanje SPIN usposabljanj se je intenzivno nadaljevalo tudi v mesecu novembru 2021. V partnerstvu SPIN KRVS smo v tem mesecu izvedli 2 informativni in 2 motivacijski delavnici ter zaključili 26 različnih usposabljanj. Vodilni partner projekta Invel, d. o. o. je v tem mesecu zaključil 11 usposabljanj, Društvo Novus 4 usposabljanja, Racio razvoj HR&M Consulting d.o.o. pa 11 usposabljanj.

 

V bogatem naboru usposabljanj so prevladovala jezikovna usposabljanja (začetni tečaj nemščine, nadaljevalni tečaj italijanščine, začetni tečaj angleščine, tečaj poslovne angleščine), usposabljanja s področja komunikacije in odličnosti, delovno procesna usposabljanja, računalniška usposabljanja (začetni in napredni MS Excel) in usposabljanja s področja kariere in podjetništva. 

 

Kot v preteklem obdobju, se je tudi novembra 2021 projekt SPIN-KRVS izkazal kot učinkovita rešitev za ohranjanje zaposlitve ali hitrejše prehajanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v novo zaposlitev na trgu dela, kar predstavlja pomemben prispevek projekta k ciljem trajnostnega razvoja. Projekt SPIN je bila kot rešitev prepoznana pri različnih ciljnih skupinah. Tako projekt s storitvami za razvoj kariere in usposabljanji omogoča celovito brezplačno podporo zaposlenim, katerih zaposlitev je ogrožena, da razvijajo veščine in kompetence prihodnosti, ki povečujejo zaposljivost in uspešnost zasedbe delovnih mest.  

 

Izvajanje projektnih aktivnosti je tudi v mesecu novembru  2021 potekalo pod trenutno veljavnimi pogoji, povezanimi z namenom preprečevanja širjenja okužb.   

Društvo Novus