Novice

SPIN usposabljanja v septembru 2021

01.10.2021

V jesen smo zakorakali zelo aktivno. V mesecu septembru smo v projektu SPIN KRVS izvedli v okviru sklopa razvoj kariere 9 informativnih in 9 motivacijskih delavnic. V okviru sklopa razvoj kompetenc pa smo skupno zaključili kar 32 različnih usposabljanj, od tega vodilni partner projekta Invel, d. o. o., kar 26 usposabljanj, Društvo Novus pa 1 e-usposabljanje.

 

V bogatem naboru usposabljanj so v izvedbi vodilnega partnerja prevladovala usposabljanja s področja komunikacije (Komunikacija v timu, Timsko delo, Konfliktna komunikacija), delovnoprocesna usposabljanja v podjetjih (Uposabljanja za mentorje, Reševanje konfliktov, Prestrukturiranje premogovnih regij) in računalniška usposabljanja (Excel – osnovna in napredna raven). Izvajali smo tudi jezikovna usposabljanja (tečaji poslovne nemščine). Partner projekta Društvo Novus pa je izvedel v mesecu septembru 50-urno e-usposabljanje Spin akademija za presežne delavce podjetja Adient, d. o. o.

 

Kot v preteklem obdobju, se je tudi septembra 2021 projekt SPIN-KRVS izkazal kot učinkovita rešitev za ohranjanje zaposlitve ali hitrejše prehajanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v novo zaposlitev na trgu dela, kar predstavlja pomemben prispevek projekta k ciljem trajnostnega razvoja. Projekt SPIN je bila kot rešitev prepoznana pri različnih ciljnih skupinah. Tako projekt s storitvami za razvoj kariere in usposabljanji omogoča celovito brezplačno podporo zaposlenim, katerih zaposlitev je ogrožena, da razvijajo veščine in kompetence prihodnosti, ki povečujejo zaposljivost in uspešnost zasedbe delovnih mest.

 

Izvajanje projektnih aktivnosti je bilo tudi v mesecu septembru 2021 skladno s trenutno veljavnimi pogoji.

 

 

Društvo Novus