Novice

Projekt SPIN v podjetjih

31.05.2021

Projekt SPIN nudi zaposlenim brezplačno načrtovanje razvoja kariere s celovito podporo pri motiviranju in usposabljanju.

 

Projektne aktivnosti ponujajo zaposlenim vrhunsko priložnost za razvijanje veščin in kompetenc prihodnosti, ki povečujejo učinkovitost in uspešnost zasedbe obstoječih delovnih mest. Vsebinski sklopi, moduli se ustrezno prilagodijo in dopolnijo glede na zaznane potrebe zaposlenih in podjetja. Aktivnosti so v obdobju 2019–2022 sofinancirane v okviru projekta »SPIN (vzhodna kohezijska regija)« s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.

 

Med prednosti projekta prav goto sodijo: 100 ur brezplačnih usposabljanj za zaposlene; optimizacija stroškov podjetja za izobraževanje; izvajanje aktivnosti na sedežu podjetja; možnost izbire vsebin; odprtost glede ciljnih skupin (brez omejitev glede starosti in izobrazbe).

 

Največ povpraševanja je po znanju tujih jezikov (angleščina, nemščina, ruščina), računalniških kompetencah, mehkih kompetencah (komunikacija, poslovni bonton, mehke veščine dela z ljudmi, čustvena inteligenca, krepitev timskega dala, poslovna komunikacija, programi vodenja, mentorstva) in tudi delovno specifičnih kompetencah.

 

Vsebine usposabljanj in izvajalci se lahko prilagodijo željam, potrebam zaposlenih, podjetju in zahtevam delovnega procesa. V projekt SPIN vključujemo tako posameznike kot celotne organizacije/podjetja. Ravno podjetja so izkazala velik interes za vključevanje v projekt, saj v tem vidijo odlično priložnost za razvoj kompetenc zaposlenih, ki so potrebne za prilaganje in usvajanje novih ali prenovljenih delovnih procesov.

 

Projekt SPIN je v zadnjih dveh letih dosegel izredno prepoznavnost v celotni vzhodni kohezijski regiji. Svoj interes po vključitvi v projekt je izrazilo veliko podjetij, saj se vsi zavedajo nujnosti pridobivanja splošnih in poklicnih kompetenc zaposlenih.

 

Društvo Novus