Novice

SPIN usposabljanja v oktobru 2021

08.11.2021

SPIN usposabljanja so se tudi v mesecu oktobru 2021 intenzivno izvajala, tako v fizični, kot online izvedbi. V partnerstvu SPIN KRVS smo v tem mesecu izvedli 4 informativne in 4 motivacijske delavnice. V okviru sklopa razvoj kompetenc pa smo skupno zaključili kar 32 različnih usposabljanj, od tega vodilni partner projekta Invel, d. o. o. 18 usposabljanj, Društvo Novus 2 usposabljanji, Racio razvoj HR&M Consulting d.o.o. pa 12 usposabljanj.

 

V bogatem naboru usposabljanj so v izvedbi vodilnega partnerja prevladovala usposabljanja s področja komunikacije, delovnoprocesna usposabljanja v podjetjih, računalniška usposabljanja in več različnih jezikovnih usposabljanj (začetni tečaj nemščine, začetni tečaj italijanščine, začetni tečaj angleščine, tečaj poslovne angleščine). Skupaj smo v času trajanja projekta izvedli že 54.996 ur usposabljanj.  

 

Kot v preteklem obdobju, se je tudi oktobra 2021 projekt SPIN-KRVS izkazal kot učinkovita rešitev za ohranjanje zaposlitve ali hitrejše prehajanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v novo zaposlitev na trgu dela, kar predstavlja pomemben prispevek projekta k ciljem trajnostnega razvoja. Projekt SPIN je bila kot rešitev prepoznana pri različnih ciljnih skupinah. Tako projekt s storitvami za razvoj kariere in usposabljanji omogoča celovito brezplačno podporo zaposlenim, katerih zaposlitev je ogrožena, da razvijajo veščine in kompetence prihodnosti, ki povečujejo zaposljivost in uspešnost zasedbe delovnih mest.  

Izvajanje projektnih aktivnosti je bilo tudi v mesecu oktobru 2021 skladno s trenutno veljavnimi pogoji.

Društvo Novus