Novice

Spin usposabljanja v marcu 2021

05.04.2021

Tudi prvi spomladanski mesec je bil za projekt SPIN izredno aktiven. V mesecu marcu smo v projektu SPIN KRVS izvedli v okviru sklopa razvoj kariere 4 informativne in 4 motivacijske delavnice. V okviru sklopa razvoj kompetenc pa smo skupno zaključili kar 42 različnih usposabljanj s kar 423 osebami, od tega vodilni partner projekta Invel, d. o. o., kar 34 usposabljanj s 330 osebami. V marcu 2021 smo pričeli tudi s štirimi usposabljanji, ki se bodo zaključila v prihodnjih mesecih.  

 

V bogatem naboru usposabljanj so prevladovala jezikovna usposabljanja (tečaji angleškega in nemškega jezika na vseh ravneh), delovnoprocesna usposabljanja v podjetjih in usposabljanja s področja komunikacije (Čustvena inteligenca, Komunikacija s stresom, Korona komunikacija, Poslovni pravopis, Moč neverbalne komunikacije). Izvajali smo tudi računalniška usposabljanja (Excel – osnovna in napredna raven), strokovno usposabljanje (Usposabljanje za računovodstvo), podjetniško usposabljanje (Zagon spletne trgovine) in marketinško usposabljanje (Osnove digitalne fotografije).  

 

Izvajanje projektnih aktivnosti je tudi v mesecu marcu 2021 potekalo pod trenutno veljavnimi pogoji, povezanimi z namenom preprečevanja širjenja okužb, tako da je bilo večina usposabljanj izvedenih v e-obliki (MS Teams) oziroma skladno s priporočili NIJZ.