Novice

Spin usposabljanja v aprilu 2021

03.05.2021

V mesecu aprilu smo v projektu SPIN KRVS izvedli v okviru sklopa razvoj kariere 2 informativni in 2 motivacijski delavnici. V okviru sklopa razvoj kompetenc pa smo skupno zaključili kar 29 različnih usposabljanj z 250 osebami, od tega je izvedel vodilni partner projekta Invel, d. o. o., kar 22 usposabljanj. V aprilu 2021 smo pričeli tudi s 6 usposabljanji, ki se bodo zaključila v prihodnjih mesecih.  

 

V aprilu so prevladovala usposabljanja s področja komunikacije (Čustvena inteligenca, Komunikacija s stresom, Konfliktna komunikacija, Miselno prilagajanje spremembam, Sledenje ciljem, Odškodninska odgovornost zaradi zlorab osebnih podatkov, Osnove informacijske varnosti), delovnoprocesna usposabljanja v podjetjih, računalniška usposabljanja (Excel – napredna raven, LibreOffice – napredna raven). Izvajali smo tudi jezikovna usposabljanja (angleški in nemški jezik), strokovno usposabljanje (Usposabljanje za računovodstvo) in marketinško usposabljanje (Osnove digitalne fotografije).  

Izvajanje projektnih aktivnosti je tudi v mesecu aprilu 2021 potekalo pod trenutno veljavnimi pogoji, povezanimi z namenom preprečevanja širjenja okužb, tako da je bilo večina usposabljanj izvedenih v e-obliki (MS Teams) oziroma skladno s priporočili NIJZ.