Novice

Spin usposabljanja v maju 2021

01.06.2021

V mesecu maju smo v projektu SPIN KRVS izvedli v okviru sklopa razvoj kariere 8 informativnih in 8 motivacijskih delavnic, 2 v e-obliki. V okviru sklopa razvoj kompetenc pa smo skupno zaključili kar 26 različnih usposabljanj s 140 osebami, od tega je izvedel vodilni partner projekta Invel, d. o. o., kar 20 usposabljanj. V maju 2021 smo pričeli tudi s 4 usposabljanji, ki se bodo zaključila v prihodnjih mesecih.  

 

V mesecu maju so v izvedbi vodilnega partnerja projekta prevladovala jezikovna usposabljanja, in sicer dva tečaja slovenščine za tujce ter tečaji ruščine, angleščine in nemščine. Posebej ponosni smo tudi na izvedbo tečaja slovenskega znakovnega jezika. V maju smo izvedli osem delovnoprocesnih usposabljanj v podjetjih, tri računalniška usposabljanja (Excel – napredna raven, Kaj če orodja in napredna raba Excela ter Vrtilne tabele in grafikoni), dve usposabljanji s področja komunikacije (Upravljanje jeze na delovnem mestu, Integriteta pri delu), usposabljanje Prijava na razpise in Priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka (ZUP).

Izvajanje projektnih aktivnosti je tudi v mesecu maju 2021 potekalo pod trenutno veljavnimi pogoji, povezanimi z namenom preprečevanja širjenja okužb, tako da je bilo večina usposabljanj izvedenih v e-obliki (MS Teams) oziroma skladno s priporočili NIJZ.

 

                                        

Društvo Novus