Novice

Erasmus + WOWIT – tehnike inkluzije za priložnosti žensk na trgu dela

01.09.2023

Izpostavljamo izzive, s katerimi se ženske soočajo na trgu dela. Razkrivamo pomanjkljivosti, hkrati pa se osredotočamo na podporo ženskam pri njihovem ponovnem vključevanju v poklicno življenje po porodniškem staležu, dolgotrajni odsotnosti ali bolezni. Skupaj iščemo inovativne rešitve ob upoštevanju tehnike inkluzije. Partnerske organizacije s svojimi dejavnostmi obravnavajo raznolike tematike, posvečene priložnostim za ženske na trgu dela.

 

Projektno partnerstvo: #Futureg (Slovaška), #Rovnovažka (Češka republika) in #Novus (Slovenija).

Projekt sofinancira shema majhnih sodelovalnih partnerstev v programu Erasmus+2021-1-SK01-KA210-ADU-000034089.

#wowit #erasmusplus #futureg #drustvonovus #rovnovazka #womenonworkmarket #inclusivetechniques

 

We highlight the challenges that women face in the labour market. We uncover shortcomings while also focusing on supporting women returning to professional life after maternity leave, extended absence, or illness. Together, we seek innovative solutions while considering inclusive techniques. Our partner organizations address diverse issues related to opportunities for women in the labour market.

Partner organizations of the projects are: #Futureg (Slovakia), #Rovnovažka (Czech Republic) and #Novus (Slovenia).

The project is co-financed by the European Union, within the program Erasmus+2021-1-SK01-KA210-ADU-000034089.

#wowit #erasmusplus #futureg #drustvonovus #rovnovazka #womenonworkmarket #inclusivetechniques

Društvo Novus