Novice

Erasmus + WOWIT – tehnike inkluzije za priložnosti žensk na trgu dela

10.10.2023

Z uporabo tehnik inkluzije poglabljamo se v dosežke in izzive, s katerimi se soočajo ženske po vsem svetu. Podpiramo njihove prispevke in se zavezujemo k nadaljnjemu delu za enakopravnost, pri tem pa posebno pozornost posvečamo vključevanju žensk, ki se vračajo na trg dela. 

 

Projektno partnerstvo: #Futureg (Slovaška), #Rovnovažka (Češka republika) in #Novus (Slovenija).

Projekt sofinancira shema majhnih sodelovalnih partnerstev v programu Erasmus+2021-1-SK01-KA210-ADU-000034089.

#wowit #erasmusplus #futureg #drustvonovus #rovnovazka #womenonworkmarket #inclusivetechniques

 

By employing inclusive techniques, we delve into the achievements and challenges faced by women worldwide. We support their contributions and pledge to continue working for equality, with special attention to the inclusion of women returning to the labour market.

 

Partner organizations of the projects are: #Futureg (Slovakia), #Rovnovažka (Czech Republic) and #Novus (Slovenia).

The project is co-financed by the European Union, within the program Erasmus+2021-1-SK01-KA210-ADU-000034089.

#wowit #erasmusplus #futureg #drustvonovus #rovnovazka #womenonworkmarket #inclusivetechniques

 

Društvo Novus