Novice

Erasmus + WOWIT – tehnike inkluzije za priložnosti žensk na trgu dela

21.09.2023

Globalni dan enakosti - naše zaveze za boljši jutri

Ob dnevu enakosti praznujemo naše zaveze za boljše delovno okolje. Gradimo mostove in ustvarjamo prostor, kjer se vsak glas sliši, vključno s tistimi, ki se ponovno vključujejo po daljši odsotnosti. Uporabljamo tehniko inkluzije, da obravnavamo posebne izzive, s katerimi se ženske srečujejo ob vrnitvi na trg dela.

 

Projektno partnerstvo: #Futureg (Slovaška), #Rovnovažka (Češka republika) in #Novus (Slovenija).

Projekt sofinancira shema majhnih sodelovalnih partnerstev v programu Erasmus+2021-1-SK01-KA210-ADU-000034089.

#wowit #erasmusplus #futureg #drustvonovus #rovnovazka #womenonworkmarket #inclusivetechniques

 

On Equality Day, we celebrate our commitments to a better work environment. We build bridges, creating a space where every voice is heard, including those returning after a longer absence. We employ inclusive techniques to address the specific challenges women face when rejoining the workforce.

 

Partner organizations of the projects are: #Futureg (Slovakia), #Rovnovažka (Czech Republic) and #Novus (Slovenia).

The project is co-financed by the European Union, within the program Erasmus+2021-1-SK01-KA210-ADU-000034089.

#wowit #erasmusplus #futureg #drustvonovus #rovnovazka #womenonworkmarket #inclusivetechniques

Društvo Novus