Novice

Erasmus + WOWIT – tehnike inkluzije za priložnosti žensk na trgu dela

08.12.2023

Predstavljamo najnovejši dokument s področja vpliva dejavnikov na udeležbo v izobraževalnih programih, z vključevanjem digitalno izključenih ranljivih ciljnih skupin. 

 

V partnerskem sodelovanju smo ustvarili prostor za izmenjavo dobrih praks pri delu z različnimi ranljivimi ciljnimi skupinami. Za namene publikacije smo izbrali vzorec ranljive ciljne skupine brezposelnih žensk/iskalk zaposlitve.

 

>>> Dostop do PUBLIKACIJE

 

Projektno partnerstvo: #Futureg (Slovaška), #Rovnovažka (Češka republika) in #Novus (Slovenija).

Projekt sofinancira shema majhnih sodelovalnih partnerstev v programu Erasmus+2021-1-SK01-KA210-ADU-000034089.

#wowit #erasmusplus #futureg #drustvonovus #rovnovazka #womenonworkmarket #inclusivetechniques

 

We present the latest document on the impact of factors on participation in educational programs, incorporating digitally excluded vulnerable target groups.

 

In our partnership collaboration, we have created a space for the exchange of best practices in working with various vulnerable target groups. For the purposes of this publication, we have selected a sample vulnerable target group: unemployed women/female job seekers.

 

>>> Access to the PUBLICATION

 

Partner organizations of the projects are: #Futureg (Slovakia), #Rovnovažka (Czech Republic) and #Novus (Slovenia).

The project is co-financed by the European Union, within the program Erasmus+2021-1-SK01-KA210-ADU-000034089.

#wowit #erasmusplus #futureg #drustvonovus #rovnovazka #womenonworkmarket #inclusivetechniques

 

Društvo Novus