Novice

WOWIT – tehnike inkluzije za priložnosti žensk na trgu dela

04.07.2023

W O W I T se predstavi :)


>>>>  Povezava do video predstavitve

 

Erasmus + WOWIT – tehnike inkluzije za priložnosti žensk na trgu dela

Cilj projekta WOWIT, ki ga financira Erasmus+ (KA210-ADU), je krepitev sektorja izobraževanja odraslih in izboljšanje priložnosti za učenje odraslih, predvsem ciljne skupine žensk. Namen projekta je opolnomočiti iskalke zaposlitve ter različne nevladne organizacije, ki delajo z ženskami in za ženske.

 

Projekt sofinancira shema majhnih sodelovalnih partnerstev v programu Erasmus+ KA210+ADU.

 

Projektno partnerstvo sestavljajo:

-  OZ FutuReg (prijavitelj in nosilec projekta)

-  Rovnovažka, o.s. (projektni partner)

-  Društvo NOVUS (projektni partner)

 

WOWIT - Women's Opportunities at Workmarket by Inclusive Technique

The objective of the project WOWIT, funded by Erasmus+ (KA210-ADU) is enhancing adult education and improving high quality learning opportunities for adults, in particular women. The project aims to empower female job seekers as well as the different NGOs working with and for women.

 

The project is co-financed by the European Union, within the program Erasmus+2021-1-SK01-KA210-ADU-000034089.

 

Participating organizations:

-  OZ FutuReg (lead applicant)

-  Rovnovažka, o.s. (project partner)

-  Društvo NOVUS (project partner)

Društvo Novus