Novice

Začetni tečaj slovenskega znakovnega jezika

07.06.2021

V začetku meseca junija je bil sprejet ustavni zakon, po katerem bo ustava dopolnjena s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika. Rezultati tega koraka bodo najbolj vidni predvsem na področju izobraževanja ter vsesplošne boljše vključenosti gluhih in naglušnih oseb v družbo.

 

V projektu SPIN se zelo dobro zavedamo pomembnosti izobraževanj, ki omogočajo lažje vključevanje ranljivih skupin v družbo. Zato smo v preteklih mesecih izvedli 30-urni začetni tečaj slovenskega znakovnega jezika.  

 

Udeleženci so se med tečajem srečali s predstavljanjem, sporazumevanjem z gluhimi, enoročno abecedo, pozdravljanjem in vljudnostnimi izrazi. Spoznali so teoretična izhodišča pojmov vezanih na gluhoto, programe za gluhe, posebnosti in značilnosti gluhih ter posebnosti vzpostavljanja komunikacije in delovnega odnosa z gluhimi. Velik poudarek pa je bil tudi na praktičnih vajah oziroma uporabi pridobljenih znanj na konkretnih primerih.

 

Na koncu tečaja so prejeli udeleženci Potrdilo o opravljenem začetnem 30-urnem tečaju, ki ga je izdala  Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije v sodelovanju s predavateljico go. Darjo Fišer.

 

Društvo Novus