Novice

Projekt SPIN in sodelovanje z ZRSZ Območno službo Celje

16.04.2020

Z ZRSZ Območno službo Celje je že od samega začetka projekta vzpostavljeno izredno uspešno sodelovanje. V sodelovanju s strokovnimi delavci ZRSZ vključujemo v projekt SPIN osebe v času trajanja odpovednega roka v primeru redne odpovedi o zaposlitvi s strani delodajalca (evidenca IZ) ali osebe, v zvezi s katerimi je iz poslovne dokumentacije delodajalca razvidno, da bo njihovo delo postalo nepotrebno ali osebe, ki so zaposlene za določen čas in jim pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje čez tri mesece (sem spada tudi skupina javnih delavcev). Glavni cilj, ki ga zasledujemo, je preprečevanje prehoda oseb iz evidence iskalcev zaposlitve v evidenco brezposelnih oseb oziroma hitrejši prehod v novo zaposlitev.

 

Sodelovanje z ZRSZ Območno službo Celje poteka od julija 2019. Od takrat potekajo v kariernem središču uvodne aktivnosti, torej informativne delavnice, motivacijske delavnice ter individualna svetovanja, kjer izdelamo z vsakim vključenim individualni karierni načrt. Na podlagi le-tega vključimo posameznike v nadaljnja usposabljanja, ki jim omogočajo pridobitev novih ali nadgradnjo že obstoječih znanj, potrebnih za pridobitev nove zaposlitve. Glede na dosedanje izkušnje imajo posamezniki največ potreb po usposabljanjih s področja tujih jezikov, računalništva, komunikacijskih veščin, priprav na strokovne izpite in drugih strokovnih znanj (npr. področje računovodstva).

 

Od začetka projekta do marca 2020 se je v sodelovanju z ZRSZ Območno službo Celje v projekt SPIN vključilo kar 141 oseb, od tega jih je že več kot 80 v celoti opravilo vse uvodne aktivnosti. Precej posameznikov se je v tem času že aktivno vključilo v izbrana usposabljanja, nekateri pa se nameravajo v prihajajočih mesecih. Zelo spodbudno je tudi dejstvo, da pri spremljavi vključenih opažamo zelo pozitivne spremembe, ki jih udeleženci, bogatejši  za nova znanja, dosegajo na svojih kariernih poteh.

 

Pripravila: Katarina Podkrižnik Smagaj iz ekipe SPIN-a

 

Spremljajte nas na FB strani @SPIN usposabljanja

Društvo Novus