Novice

Usposabljanje ZUP za zaposlitev v javni upravi s pomočjo projekta SPIN-KRVS

01.04.2020

Projekt SPIN-KRVS nudi vključenim osebam celostno podporo na področju razvoja kariere in razvoja kompetenc. Ravno s tem namenom se vključenim približamo tudi z lokacijami izvedb usposabljanj. Jeseni 2019 smo tako pričeli z zelo uspešnim sodelovanjem z Ljudsko univerzo Celje. V njihovih prostorih izvajamo številne aktivnosti SPIN-a. Do sedaj smo tako sodelovali že pri izvedbah dveh programov priprav na strokovni izpit iz upravnega postopka in štirih tečajev tujega jezika (španski jezik, angleški jezik in italijanski jezik – osnovna raven in nemški jezik – nadaljevalna raven).

 

V okviru 30-urnega programa so udeleženci spoznali vsebine Zakona o upravnem postopku in Zakona o upravnem sporu. Cilji programa so poznavanje področja upravnega postopka, poznavanje osnovnih pravnih in drugih znanj o odločanju v upravnih zadevah in vodenju upravnega postopka, razlaga uporabe Zakona o splošnem upravnem postopku v praksi, priprava tipičnih aktov v upravnem postopku in s tem priprava na opravljanje izpita iz upravnega postopka. Omenjeni izpit je eden izmed najpogostejših pogojev za zaposlitev v javnem sektorju oziroma na delovnih mestih, kjer je potrebno odločanje o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznika.

 

Udeleženci projekta SPIN, ki so obiskovali priprave in na koncu tudi uspešno opravili pisno preverjanje, so bili s posredovanimi vsebinami in praktičnim pristopom predavateljice izredno zadovoljni. Zadovoljstvo udeležencev z izbranimi usposabljanji je za nas ključno, zato z veseljem delimo z vami nekaj vtisov po zaključku usposabljanja.

 

»Vsa dodatna znanja, sploh s področij, ki jih še nisem poznala tako dobro, so vedno dobrodošla, zato sem se priprav na izpit tudi udeležila. Vse to pa brez vključitve v SPIN in možnosti brezplačnih izobraževanj ne bi bilo mogoče. Hvala!«(B. L.)

 

»Predavanja so bila zelo zanimiva in izvedena zelo strokovno, poudarek je bil na primerih iz prakse. Pohvalila bi predavateljico, ki je pripravila gradiva, brez katerih bi bilo naše razumevanje vsebin zelo otežkočeno.« (R. S.)

 

Pripravila: Katarina Podkrižnik Smagaj iz ekipe SPIN-a

Avtor slike: Ljudska univerza Celje

Društvo Novus