Drugi o nas

Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN) - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, november 2022

03.11.2022