Novice

SPIN usposabljanja v januarju 2022

25.02.2022

Januarja 2022 so udeleženci v SPIN usposabljanjih pridobivali in nadgrajevali znanje angleščine, poslovne nemščine ter razvijali komunikacijske kompetence. V partnerstvu SPIN KRVS smo v tem mesecu zaključili 9 usposabljanj. Vodilni partner Invel, d.o.o. je zaključil 3 jezikovna usposabljanja (angleščina A2-B1, angleščina B2-C1) in usposabljanje EQ in prilagodljivost. Projektni partner Racio razvoj HR&M Consulting d.o.o. je zaključil 4 krajša usposabljanja s področja komunikacije in odličnosti ter tečaj poslovne nemščine. Izvajanje projektnih aktivnosti je potekalo pod trenutno veljavnimi pogoji, povezanimi z namenom preprečevanja širjenja okužb (v fizični in online obliki). Od začetka izvajanja projekta aprila 2019 do konca januarja 2022 smo v projektnem pratnerstvu skupaj zaključili že 64.813 ur usposabljanj. 

 

Projekt SPIN-KRVS se je izkazal kot učinkovita rešitev za ohranjanje zaposlitve ali hitrejše prehajanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v novo zaposlitev na trgu dela, kar predstavlja pomemben prispevek projekta k ciljem trajnostnega razvoja. Projekt SPIN je bila kot rešitev prepoznana pri različnih ciljnih skupinah. Tako projekt s storitvami za razvoj kariere in usposabljanji omogoča celovito brezplačno podporo zaposlenim, katerih zaposlitev je ogrožena, da razvijajo veščine in kompetence prihodnosti, ki povečujejo zaposljivost in uspešnost zasedbe delovnih mest.   

 

Kljub temu, da je projekt v zaključni fazi, saj je zaključuje junija 2022, so potrebe po vključevanju oseb izredno velike.

 

Ekipa SPIN Društva NOVUS se bo še naprej trudila, da bodo naši udeleženci čimprej rešili svoje karierne izzive.

 

Poti do znanja in kompetenc za zasedbo delovnim mest so s SPIN-om preprosta.

 

Pisarna SPIN Velenje: 064 250 056 | info@drustvo-novus.com | FB @SPINusposabljanja

Društvo Novus