Novice

SPIN usposabljanja za večjo konkurenčnost na trgu dela, december 2021

11.01.2022

Decembra 2021 smo nadaljevali z intenzivnim izvajanjem SPIN usposabljanj v fizični in e-obliki. V partnerstvu SPIN KRVS smo v tem mesecu zaključili 17 različnih usposabljanj. Vodilni partner projekta Invel, d. o. o. je zaključil 6 usposabljanj, Društvo Novus 4 usposabljanja, Racio razvoj HR&M Consulting d.o.o. pa 7 usposabljanj. Od začetka izvajanja projekta aprila 2019 do konca decembra 2021 smo v projektnem partnerstvu skupaj zaključili že 61.851 ur usposabljanj.

 

V bogatem naboru usposabljanj so decembra 2021 prevladovala jezikovna usposabljanja (nadaljevalni tečaj italijanščine, nadaljevalni tečaj angleščine), usposabljanja s področja komunikacije, vodenja, mentorstva in odličnosti, računalniška usposabljanja (napredni MS Excel) in usposabljanja s področja kariere in podjetništva (SPIN akademija, Podjetniška delavnica). 

 

SPIN usposabljanj so se udeležili tudi presežni delavci podjetja Dani AFC d.o.o., ki so ostali brez zaposlitve zaradi svetovne krize v avtomobilski industriji. V programu SPIN akademije so mnogi že tekom usposabljanja dobili nove službe.

 

Projekt SPIN-KRVS se je izkazal kot učinkovita rešitev za ohranjanje zaposlitve ali hitrejše prehajanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v novo zaposlitev na trgu dela, kar predstavlja pomemben prispevek projekta k ciljem trajnostnega razvoja. Projekt SPIN je bila kot rešitev prepoznana pri različnih ciljnih skupinah. Tako projekt s storitvami za razvoj kariere in usposabljanji omogoča celovito brezplačno podporo zaposlenim, katerih zaposlitev je ogrožena, da razvijajo veščine in kompetence prihodnosti, ki povečujejo zaposljivost in uspešnost zasedbe delovnih mest.   

 

Izvajanje projektnih aktivnosti je tudi v mesecu decembru 2021 potekalo pod trenutno veljavnimi pogoji, povezanimi z namenom preprečevanja širjenja okužb.   

 

Kljub temu, da je projekt v zaključni fazi, saj je zaključuje junija 2022, so potrebe po vključevanju oseb izredno velike.

 

Ekipa SPIN Društva NOVUS se bo še naprej trudila, da bodo naši udeleženci čimprej rešili svoje karierne izzive.

 

Poti do znanja in kompetenc za zasedbo delovnim mest so s SPIN-om preprosta.

 

Pisarna SPIN Velenje: 064 250 056 | info@drustvo-novus.com | FB @SPINusposabljanja

Društvo Novus