Novice

Erasmus + WOWIT – tehnike inkluzije za priložnosti žensk na trgu dela

07.12.2023

V središču naše trenutne faze projekta WOWIT: EVALVACIJA in VSEŽIVLJENJSKO UČENJE. Poudarjamo pomen neprekinjenega učenja žensk pri ponovnem vstopu na trg dela. Združujemo teorijo s prakso in delimo PRIMERE DOBRIH PRAKS, ki so navdihujoči zgledi uspešnih integracij. S skupnimi močmi gradimo mostove za trajnostno kariero in izboljšanje zaposlitvenih možnosti. Lepo vabljeni, da nam sledite še naprej.

Projektno partnerstvo: #Futureg (Slovaška), #Rovnovažka (Češka republika) in #Novus (Slovenija).

Projekt sofinancira shema majhnih sodelovalnih partnerstev v programu Erasmus+2021-1-SK01-KA210-ADU-000034089.

#wowit #erasmusplus #futureg #drustvonovus #rovnovazka #womenonworkmarket #inclusivetechniques

In the heart of our current phase of the project WOWIT: EVALUATION and LIFELONG LEARNING. We emphasize the importance of continuous learning for women re-entering the labour market. We blend theory with practice and share EXEMPLARY CASES, serving as inspiring examples of successful integration. Together, we're building bridges for sustainable careers and improving employment prospects. You are warmly invited to continue following us.

#WOWIT #Evaluation #LifelongLearning #BestPractices

Partner organizations of the projects are: #Futureg (Slovakia), #Rovnovažka (Czech Republic) and #Novus (Slovenia).

The project is co-financed by the European Union, within the program Erasmus+2021-1-SK01-KA210-ADU-000034089.

#wowit #erasmusplus #futureg #drustvonovus #rovnovazka #womenonworkmarket #inclusivetechniques

 

Društvo Novus