NOVUS – PROSTOVOLJSTVO

NOVUS – PROSTOVOLJSTVO

(Krepitev prostovoljstva v programih društva NOVUS)

 

Vizija na področju prostovoljstva je usmerjena v doseganje povezanega, učinkovitega, stabilnega, profesionaliziranega in zaupanja vrednega razvoja prostovoljstva v naši organizaciji, ki bo lahko odgovarjal na vse potrebe naših ciljnih skupin.

 

Poslanstvo našega delovanja na področju razvoja prostovoljstva je usmerjeno v spodbujanje in krepitev prostovoljnega dela.

 

V Društvu NOVUS zagotavljamo trenutno pet krovnih programskih področij prostovoljstva.

Programi (aktivnosti oz. storitve), ki jih izvajamo, so namenjeni različnim ciljnim skupinam:

·       Programi prostovoljstva za otroke in mladino

·       Programi prostovoljstva za socialno šibke

·       Programi prostovoljstva za brezposelne in neaktivne

·       Programi prostovoljstva za starejše

·       Programi prostovoljstva za priseljence

 

 

VKLJUČEVANJE PROSTOVOLJCEV

LETAK >>> MLADI (od 15 - 29 let) – »MLADI PROSTOVOLJIJO«               

LETAK >>> DRUGE GENERACIJE (od 30 - 90 let) – »VEČGENERACIJSKO PROSTOVOLJSTVO« 

 

·       Prostovoljec se lahko vključi v enega ali v vse programske stebre/področja, odvisno od njegove želje in zainteresiranosti;  

·       prostovoljec ima možnost aktivnega sodelovanja pri izvedbi različnih delavnic, usposabljanj, izobraževanj, itd.;

·       prostovoljec ima možnost sodelovanja pri sami organizaciji in pripravi na izvedbo programov oz. delavnic;

·       prostovoljec ima možnost vključevanja v timsko delo (delo v skupini) ali  sodelovanja pri individualnem delu s posameznikom;

·       prostovoljec ima možnost razvoja novih programov in nadgradnji obstoječih programov, za različne ciljne skupine znotraj posameznega stebra in ob pomoči mentorja;

·       prostovoljcu je dodeljen mentor, ki ga usmerja, pomaga in mu je opora pri aktivnostih.

 

POSTANI PROSTOVOLJEC v Društvu NOVUS

 
 

OBIŠČI NAS: Društvo NOVUS, Trg mladosti 6, 3320 Velenje (med 9.00 – 14.00)

PIŠI: vesna.golob@drustvo-novus.com

POKLIČI: 064 266 117  - Vesna Golob (Koordinator prostovoljstva)

Sklad za razvoj NVO.