Novice

"VšečKAM in GREM - Karierni center za mlade" Enota Velenje

25.04.2022

Tokrat odgovarjamo na vprašanja v aprilski izdaji novičnika Info Euroguidance. Euroguidance je mreža, ki povezuje svetovalce na področju vseživljenjske karierne orientacije v evropskih državah. Lahko se prijaviš tudi na njihov brezplačni novičnik: https://www.euroguidance.eu/ in skupaj z nami prebiraš zanimive vsebine. @ Euroguidance Network @ Center RS za poklicno izobraževanje @ ZRSZ

"VšečKAM in GREM - Karierni center za mlade" Enota Velenje

18.04.2022

Uspešna izvedba in vedno dobro obiskana popoldanska predavanja za starše osnovnošolcev. Tokrat v sodelovanju z Osnovno šolo Gorica Velenje in s starši osmošolcev. "Da bo karierna pot in izbira poklica s podporo staršev lažja."

"VšečKAM in GREM - Karierni center za mlade" Enota Velenje

15.04.2022

Tokrat smo v sodelovanju z OŠ Ivana Cankarja Trbovlje in Gospodarsko zbornico Slovenije izvedli predstavitev poklicev srednjega poklicnega izobraževanja, ki so »očem skriti« in mladi posledično ne kažejo interesa zanje - vajeništvo.

"VšečKAM in GREM - Karierni center za mlade" Enota Velenje

14.04.2022

Berite nas v Koroških Novicah. Tokrat o uspešno realiziranem kariernem dogodku v sklopu Medobčinskega otroškega parlamenta. V sodelovanju z OŠ Vuzenica, OŠ Neznanih talcev Dravograd, OŠ Muta, OŠ Radlje ob Dravi in OŠ Brezno-Podvelka. Skupaj z mladimi parlamentarci in parlamentarkami, njihovimi mentorji in deležniki v okolju, smo zastopali stališča mladih s področja načrtovanja kariere.

"VšečKAM in GREM - Karierni center za mlade" Enota Velenje

24.03.2022

V sodelovanju s ŠC Slovenske Konjice-Zreče smo z dijaki programa gimnazija raziskovali in individualno spoznavali področje izdelave kariernega portfolia. Karierni portfolio je pripomoček za beleženje lastne karierne poti, njeno načrtovanje in vrednotenje. V osnovi gre za mapo, kamor shranjujemo vse dokaze o svoji usposobljenosti, delovnih izkušnjah, znanju, veščinah, kompetencah in referencah.

"VšečKAM in GREM - Karierni center za mlade" Enota Velenje

16.03.2022

V sodelovanju z našimi partnerji, je v mesecu marcu potekalo uspešno usposabljanje s področja kodiranja. Z namenom izvedbe številnih zanimivih kariernih delavnic, smo se usposabljali na računalniški aplikaciji Tynker. Kot vemo, so računalniki neverjetni, vendar ne znajo razmišljati sami. Zanašajo se na druge, da jim dajo navodila. Kodiranje je niz navodil, ki računalnikom povejo, kako naj izvajajo svoje naloge. Kodiranje nam omogoča razvoj računalniške programske opreme, iger, aplikacij in spletnih mest. In aplikacija Tynker je odlično orodje, s katerim spodbujamo otrokovo zvedavost, kreativno razmišljanje ter računalniške kompetence.

"VšečKAM in GREM - Karierni center za mlade" Enota Velenje

15.03.2022

Izvedba delavnice/predavanje za starše »Družinski poklicni kažipot« v podporo otrokom pri raziskovanju in načrtovanju kariere. Tokrat v sodelovanju z OŠ Petrovče in ga. Marušo Goršak.

"VšečKAM in GREM - Karierni center za mlade" Enota Velenje

11.03.2022

Izvedba delavnic s promocijo deficitarnih poklicev in poklicev prihodnosti na virtualen način »Job Avatar«, v sodelovanju z OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje.

"VšečKAM in GREM - Karierni center za mlade" Enota Velenje

10.03.2022

Uspešno realizirani karierni dogodek v sklopu Medobčinskega otroškega parlamenta. V sodelovanju z OŠ Vuzenica, OŠ Neznanih talcev Dravograd, OŠ Muta, OŠ Radlje ob Dravi in OŠ Brezno-Podvelka. Skupaj z mladimi parlamentarci in parlamentarkami, njihovimi mentorji in deležniki v okolju, smo zastopali stališča mladih s področja načrtovanja kariere.

"VšečKAM in GREM - Karierni center za mlade" Enota Velenje

08.03.2022

ON-line strokovni posvet »KAKO RAZVIJATI STROKOVNO DELO ZA KARIERNI RAZVOJ MLADIH? Prednosti in uporabnost kreativnih tehnik in inovativnih pristopov za delo z mladimi«. Na dogodku smo praktično osvetlili kako poiskati notranje vire moči, razvijati zavzetost in odnos do dela ter udejanjati smisel poslanstva pri delu, da mlade z novimi pristopi poučevanja spodbujamo k ustvarjalnosti, inovativnosti in razvijanju spretnosti, ki bodo vplivale na njihov nadaljnji osebni ter poklicni razvoj.