Novice

Predstavitev rezultatov Projekta SPIN-KRVS na zaključni konferenci o razvoju kadrov

03.06.2022

Na "Zaključni konferenci o razvoju kadrov: "Znanje. Priložnosti. Razvoj. Z vseživljenjskim učenjem spreminjamo prihodnost." smo dne 19. 5. 2022 predstavili rezultate projekta SPIN-KRVS.

Publikacija SPIN 2022

18.05.2022

Vabljeni k branju nove Publikacije SPIN.

SPIN usposabljanja v januarju 2022

25.02.2022

Januarja 2022 so udeleženci v SPIN usposabljanjih pridobivali in nadgrajevali znanje angleščine, poslovne nemščine ter razvijali komunikacijske kompetence.

SPIN usposabljanja za večjo konkurenčnost na trgu dela, december 2021

11.01.2022

Decembra 2021 smo v projektu SPIN presegli mejnik 60.000 opravljenih ur usposabljanj od začetka izvajanja projekta. SPIN usposabljanj so se udeležili tudi presežni delavci podjetja Dani AFC d.o.o.. Nekateri so že tekom SPIN akademije dobili nove zaposlitve.

Vesele praznike in srečno novo leto

24.12.2021

Poiščimo srečo v tistih stvareh, ki vžigajo iskrice v naših očeh. Srečno, zdravo in uspehov polno novo leto 2022!

SPIN usposabljanja v novembru 2021

13.12.2021

SPIN usposabljanja so se intenzivno izvajala tudi v mesecu novembru 2021. Tokrat so prevladovala jezikovna in komunikacijska usposabljanja.

Uspešno izvajanje projekta SPIN-KRVS 2019-2022

30.11.2021

Društvo NOVUS je maja 2019 v vzhodni kohezijski regiji pričelo izvajati Projekt SPIN, ki omogoča zaposlenim osebam pred izgubo zaposlitve celovito brezplačno podporo za razvoj kompetenc prihodnosti. Projektne aktivnosti udeležencem omogočajo boljšo zaposljivost na trgu dela ter uspešne prehode na novo delovno mesto.

SPIN usposabljanja v oktobru 2021

08.11.2021

V mesecu oktobru 2021 smo v projektu SPIN zaključili že 54.996 ur usposabljanj.

SPIN usposabljanja v septembru 2021

01.10.2021

V jesen smo zakorakali zelo aktivno. V mesecu septembru smo v projektu SPIN KRVS izvedli v okviru sklopa razvoj kariere 9 informativnih in 9 motivacijskih delavnic. V okviru sklopa razvoj kompetenc pa smo skupno zaključili kar 32 različnih usposabljanj, od tega vodilni partner projekta Invel, d. o. o., kar 26 usposabljanj, Društvo Novus pa 1 e-usposabljanje.