Novice

SPIN usposabljanja v decembru 2021

11.01.2022

Decembra 2021 smo v projektu SPIN presegli mejnik 60.000 opravljenih ur usposabljanj od začetka izvajanja projekta.

Vesele praznike in srečno novo leto

24.12.2021

Poiščimo srečo v tistih stvareh, ki vžigajo iskrice v naših očeh. Srečno, zdravo in uspehov polno novo leto 2022!

SPIN usposabljanja v novembru 2021

13.12.2021

SPIN usposabljanja so se intenzivno izvajala tudi v mesecu novembru 2021. Tokrat so prevladovala jezikovna in komunikacijska usposabljanja.

Uspešno izvajanje projekta SPIN-KRVS 2019-2022

30.11.2021

Društvo NOVUS je maja 2019 v vzhodni kohezijski regiji pričelo izvajati Projekt SPIN, ki omogoča zaposlenim osebam pred izgubo zaposlitve celovito brezplačno podporo za razvoj kompetenc prihodnosti. Projektne aktivnosti udeležencem omogočajo boljšo zaposljivost na trgu dela ter uspešne prehode na novo delovno mesto.

SPIN usposabljanja v oktobru 2021

08.11.2021

V mesecu oktobru 2021 smo v projektu SPIN zaključili že 54.996 ur usposabljanj.

SPIN usposabljanja v septembru 2021

01.10.2021

V jesen smo zakorakali zelo aktivno. V mesecu septembru smo v projektu SPIN KRVS izvedli v okviru sklopa razvoj kariere 9 informativnih in 9 motivacijskih delavnic. V okviru sklopa razvoj kompetenc pa smo skupno zaključili kar 32 različnih usposabljanj, od tega vodilni partner projekta Invel, d. o. o., kar 26 usposabljanj, Društvo Novus pa 1 e-usposabljanje.

Spin usposabljanja v avgustu 2021

01.09.2021

V mesecu avgustu smo v projektu SPIN KRVS izvedli v okviru sklopa razvoj kariere 3 informativne in 3 motivacijske delavnice. V okviru sklopa razvoj kompetenc pa smo skupno zaključili 6 različnih usposabljanj.

Spin usposabljanja v juliju 2021

02.08.2021

V mesecu juliju smo v projektu SPIN KRVS izvedli v okviru sklopa razvoj kariere 1 informativno delavnico. V okviru sklopa razvoj kompetenc pa smo skupno zaključili 5 različnih usposabljanj.

Spin usposabljanja v juniju 2021

01.07.2021

V mesecu juniju smo v projektu SPIN KRVS izvedli v okviru sklopa razvoj kariere 5 informativnih delavnic od tega 2 v e-obliki in 4 motivacijske delavnice, od tega 1 v e-obliki. V okviru sklopa razvoj kompetenc pa smo skupno zaključili kar 26 različnih usposabljanj s 181 osebami, od tega je izvedel vodilni partner projekta Invel, d. o. o., 11 usposabljanj.

Začetni tečaj slovenskega znakovnega jezika

07.06.2021

V projektu SPIN se zelo dobro zavedamo pomembnosti izobraževanj, ki omogočajo lažje vključevanje ranljivih skupin v družbo. Zato smo v preteklih mesecih izvedli 30-urni začetni tečaj slovenskega znakovnega jezika.