Novice

Strateško partnerstvo Mreža - Vzorec dobre prakse

28.05.2021

Društva, zavodi in vse nevladne organizacije - vabljeni, da delite svoje dobre prakse na temo: Aktivnosti v času koronavirusa.

Strateško partnerstvo Mreža: »Upam, da posledice ukrepov ne bodo prehude, ker se bojim, da bomo klecnili ...« - rezultati skupne analize organizacij

23.04.2021

Takšne in podobe izjave smo med drugim pridobili v sklopu raziskave o spremembah pri delu z različnimi ranljivimi ciljnimi skupinami v času življenja s koronavirusom od organizacij iz Velenja, Celja in Slovenskih Konjic. Na anketo je skupno odgovorilo 101 organizacij in institucij. Več jih izraža zaskrbljenost, ker zaradi socialne izolacije in neodzivnosti ne vedo, kakšno je dejansko stanje na terenu. Bojijo se, da ne bodo kos posledicam, ki bodo temu obdobju sledile.

Strateško partnerstvo Mreža - Delovanje velenjskih organizacij v času koronavirusa

26.03.2021

Strateško partnerstvo »Mreža«, ki ga sestavljajo Društvo Novus, Zavod Uspešen.si in Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje iz Velenja, Mladinski center Dravinjske doline iz Slovenskih Konjic ter Zavod Vozim iz Celja je novembra in decembra 2020 izvedlo anketo o značilnostih dela z različnimi ranljivimi ciljnimi skupinami (med drugim družine, invalidne osebe, brezposelni) v času življenja s koronavirusom.

Strateško partnerstvo Mreža – Delavnica OMRA

25.02.2021

V sklopu strateškega partnerstva Mreža se je društvo Novus 25. februarja udeležilo celodnevne spletne delavnice OMRA o stiski, stresu in krepitvi lastnih moči.

Strateško partnerstvo Mreža - Pregled aktivnosti za ranljive ciljne skupine

10.02.2021

Ponovno objavljamo pregled obstoječih ponudnikov in aktivnosti za ranljive ciljne skupine v Mestni občini Velenje, ki je nastal v strateškem partnerstvu Mreža.

Strateško partnerstvo Mreža - Pregled aktivnosti za ranljive ciljne skupine

06.01.2021

Objavljamo pregled obstoječih ponudnikov in aktivnosti za ranljive ciljne skupine v Mestni občini Velenje, ki je nastal v strateškem partnerstvu Mreža.

Strateško partnerstvo Mreža

20.01.2020

V savinjski regiji se je s pomočjo sofinanciranja Ministrstva za javno upravo vzpostavilo strateško partnerstvo Mreža. Sestavljajo ga Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) iz Slovenskih Konjic, Zavod Vozim iz Celja in Društvo Novus, Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje ter Zavod Uspešen.si iz Velenja. Aktivnosti Mreže pokrivajo ranljive ciljne skupine – mlade, starejše, invalide, brezposelne, neaktivne, družine in socialno ogrožene. Predstavnice partnerjev so se po dveh mesecih izvajanja aktivnosti srečale na prvem evalvacijskem srečanju, kjer so se dogovorile za prvo usposabljanje in senčenje za prenos dobrih praks med okolji.