Novice

Strateško partnerstvo Mreža - Uspešen zaključek Mreže

31.01.2022

​​​​​​​Strateško partnerstvo Mreža, ki je delovalo od leta 2019 do 2022, je uspešno zaključilo predvidene aktivnosti.

Vesele praznike in srečno novo leto

24.12.2021

Poiščimo srečo v tistih stvareh, ki vžigajo iskrice v naših očeh. Srečno, zdravo in uspehov polno novo leto 2022!

Strateško partnerstvo Mreža – Usposabljanje na temo »Raba zaslonskih tehnologij med mladimi«

01.12.2021

Otroci in mladostniki predstavljajo najranljivejšo skupino, ki je še posebej dovzetna za razvoj prekomerne in škodljive rabe zaslonskih tehnologij, zato se je tudi strateško partnerstvo Mreža udeležilo 3. strokovne konference Centra Šteker na temo rabe zaslonskih tehnologij med mladimi.

Strateško partnerstvo Mreža - Mnenja odraslih o izobraževanju odraslih ter nadaljnjem poklicnem izobraževanju in usposabljanju v Evropi

26.11.2021

Odrasli močno podpirajo izobraževanje odraslih in poklicno izobraževanje in usposabljanje ter trdno verjamejo v koristi, ki jih prinašata, tako kažejo evalvacije in povratne informacije, ki jih pridobivamo od udeležencev programov društva Novus. Obenem pa to potrjuje tudi najnovejša raziskava, ki jo je izvedel Cedefop in vključuje več kot 40.000 intervjujev z osebami, starejšimi od 25 let, v Evropski uniji, na Islandiji in Norveškem.

Strateško partnerstvo Mreža – Psihološka pomoč v času epidemije

15.11.2021

Socialno distanciranje, ki je ključno za preprečitev epidemije je še okrepilo izključenost različnih ranljivih skupin. Tudi v raziskavah strateškega partnerstva Mreža je bilo zaznati, da se je v tem času potreba po psihološki pomoči povečala.

Strateško partnerstvo Mreža – Dobre prakse karierne orientacije mladih

30.09.2021

Strateško partnerstvo Mreža se je odzvalo povabilu projekta »VšečKAM in GREM«, ki je organiziralo strokovno ekskurzijo v Avstrijo (Gradec) na tematiko prepoznavanja talentov in usmerjanja mladih v nadaljevanje izobraževanje, svet dela ter poklicev.

ZaNVO_Regionalno stičišče Novus in Strateško partnerstvo Mreža – Obisk Ministrstva za javno upravo

14.09.2021

V imenu Ministrstva za javno upravo je regijo obiskala državna sekretarka Urška Ban, Saša Jazbec, v.d. direktorja Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem in Erika Lenčič Stojanovič, vodja Sektorja za nevladne organizacije.

Strateško partnerstvo Mreža – Razvoj novih programov

03.09.2021

Strateško partnerstvo Mreža konstantno nadgrajuje obstoječe programe in razvija nove ter nudi različna usposabljanja, mentorstva in prenose dobrih praks za ranljive ciljne skupine.

Strateško partnerstvo Mreža – Izobraževanja odraslih

04.08.2021

Strateško partnerstvo Mreža je med ranljivimi ciljnimi skupinami identificiralo tudi odrasle, predvsem tiste z nižjo izobrazbo ter tiste, ki so brez zaposlitve in v analizah ugotovilo, da bi bilo včasih zgolj (ne)formalno izobraževanje dovolj za napredek oziroma premik na trgu dela.