Novice

Strateško partnerstvo Mreža - Pregled aktivnosti za ranljive ciljne skupine

10.02.2021

Ponovno objavljamo pregled obstoječih ponudnikov in aktivnosti za ranljive ciljne skupine v Mestni občini Velenje, ki je nastal v strateškem partnerstvu Mreža.

Strateško partnerstvo Mreža - Pregled aktivnosti za ranljive ciljne skupine

06.01.2021

Objavljamo pregled obstoječih ponudnikov in aktivnosti za ranljive ciljne skupine v Mestni občini Velenje, ki je nastal v strateškem partnerstvu Mreža.

MREŽA - Izsledki analize potreb "Strateško partnerstvo Mreža"

15.05.2020

Znani so izsledki analize potreb strateškega partnerstva Mreža.

Strateško partnerstvo Mreža

20.01.2020

V savinjski regiji se je s pomočjo sofinanciranja Ministrstva za javno upravo vzpostavilo strateško partnerstvo Mreža. Sestavljajo ga Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) iz Slovenskih Konjic, Zavod Vozim iz Celja in Društvo Novus, Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje ter Zavod Uspešen.si iz Velenja. Aktivnosti Mreže pokrivajo ranljive ciljne skupine – mlade, starejše, invalide, brezposelne, neaktivne, družine in socialno ogrožene. Predstavnice partnerjev so se po dveh mesecih izvajanja aktivnosti srečale na prvem evalvacijskem srečanju, kjer so se dogovorile za prvo usposabljanje in senčenje za prenos dobrih praks med okolji.