Novice

Strateško partnerstvo Mreža – Dobre prakse karierne orientacije mladih

30.09.2021

Strateško partnerstvo Mreža se je odzvalo povabilu projekta »VšečKAM in GREM«, ki je organiziralo strokovno ekskurzijo v Avstrijo (Gradec) na tematiko prepoznavanja talentov in usmerjanja mladih v nadaljevanje izobraževanje, svet dela ter poklicev.

ZaNVO_Regionalno stičišče Novus in Strateško partnerstvo Mreža – Obisk Ministrstva za javno upravo

14.09.2021

V imenu Ministrstva za javno upravo je regijo obiskala državna sekretarka Urška Ban, Saša Jazbec, v.d. direktorja Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem in Erika Lenčič Stojanovič, vodja Sektorja za nevladne organizacije.

Strateško partnerstvo Mreža – Razvoj novih programov

03.09.2021

Strateško partnerstvo Mreža konstantno nadgrajuje obstoječe programe in razvija nove ter nudi različna usposabljanja, mentorstva in prenose dobrih praks za ranljive ciljne skupine.

Strateško partnerstvo Mreža – Izobraževanja odraslih

04.08.2021

Strateško partnerstvo Mreža je med ranljivimi ciljnimi skupinami identificiralo tudi odrasle, predvsem tiste z nižjo izobrazbo ter tiste, ki so brez zaposlitve in v analizah ugotovilo, da bi bilo včasih zgolj (ne)formalno izobraževanje dovolj za napredek oziroma premik na trgu dela.

Za NVO_Regionalno stičišče Novus in Strateško partnerstvo Mreža – Evropski projekti

01.07.2021

Regionalno stičišče Novus in Strateško partnerstvo Mreža sta aprila letos pripravila usposabljanje za nevladne organizacije na tematiko EU razpisi in projektne prijave. Namen delavnice je bil udeležencem prikazati različne programe in razpise, predvsem iz sredstev EU in predstaviti osnove, ki so potrebne za pripravo novih projektov oziroma razpisne dokumentacije. Predvsem je šlo za splošen vpogled v programsko shemo evropskih sredstev in oblikovanje lastne projekte ideje za razpis.

Strateško partnerstvo Mreža – Sodelovanje Velenjskih organizacij

28.06.2021

Strateško partnerstvo Mreža je nadgradilo oziroma na novo razvilo že več kot 10 programov. Poleg tega je bilo izvedenih več kot 10 usposabljanj, mentorstev, krogov znanja in prenosa dobrih praks. Tokrat smo se dobili partnerji iz Velenja (Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje, Zavod Uspešen.si in Društvo Novus), da analiziramo nove pristope in inovativne koncepte za specifično ranljivo ciljno skupino starejših.

Strateško partnerstvo Mreža - Vzorec dobre prakse

28.05.2021

Društva, zavodi in vse nevladne organizacije - vabljeni, da delite svoje dobre prakse na temo: Aktivnosti v času koronavirusa.

Strateško partnerstvo Mreža: »Upam, da posledice ukrepov ne bodo prehude, ker se bojim, da bomo klecnili ...« - rezultati skupne analize organizacij

23.04.2021

Takšne in podobe izjave smo med drugim pridobili v sklopu raziskave o spremembah pri delu z različnimi ranljivimi ciljnimi skupinami v času življenja s koronavirusom od organizacij iz Velenja, Celja in Slovenskih Konjic. Na anketo je skupno odgovorilo 101 organizacij in institucij. Več jih izraža zaskrbljenost, ker zaradi socialne izolacije in neodzivnosti ne vedo, kakšno je dejansko stanje na terenu. Bojijo se, da ne bodo kos posledicam, ki bodo temu obdobju sledile.

Strateško partnerstvo Mreža - Delovanje velenjskih organizacij v času koronavirusa

26.03.2021

Strateško partnerstvo »Mreža«, ki ga sestavljajo Društvo Novus, Zavod Uspešen.si in Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje iz Velenja, Mladinski center Dravinjske doline iz Slovenskih Konjic ter Zavod Vozim iz Celja je novembra in decembra 2020 izvedlo anketo o značilnostih dela z različnimi ranljivimi ciljnimi skupinami (med drugim družine, invalidne osebe, brezposelni) v času življenja s koronavirusom.

Strateško partnerstvo Mreža – Delavnica OMRA

25.02.2021

V sklopu strateškega partnerstva Mreža se je društvo Novus 25. februarja udeležilo celodnevne spletne delavnice OMRA o stiski, stresu in krepitvi lastnih moči.