Prva pametna podeželska učilnica v Sloveniji

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

 

Ime operacije: Razvoj prve pametne podeželske učilnice v Sloveniji s pilotnim razvojem sodobnega izobraževalnega programa o turizmu in varstvu okolja ter ohranjanju narave

 

Akronim: Prva pametna podeželska učilnica v Sloveniji

 

NAMEN:

Oblikovano partnerstvo 5-ih organizacij iz gospodarske (KLS Ljubno, d.o.o.), nevladne (Društvo NOVUS) in javne sfere (Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Osnovna šola Ljubno ob Savinji in Občina Ljubno), bo dosedanjo krajevno knjižnico, ki se nahaja v prostorih OŠ Ljubno ob Savinji, opremilo s sodobnimi učnimi programi in tako realiziralo PRVO PAMETNO PODEŽELSKO UČILNICO V SLOVENIJI.

Z operacijo bomo odgovorili na razvojne izzive, kot so visoka rast brezposelnosti in pomanjkanje delovnih mest. Pametna učilnica bo okolju dvignila stopnjo inovativnosti že v učno najbolj dojemljivih letih in s tem izboljšala podporno okolje za izobraževanje in razvoj. Najmanj 800 mladih bo pridobilo nove poklicne kompetence s področja uporabe sodobne tehnologije, turizma in ohranjanja narave.
Operacija bo izboljšala tudi infrastrukturno opremljenost, potrebno za osnovno izobraževanje mladih in jim s tem omogočila atraktivno pridobivanje znanj, tudi za poklice prihodnosti, ki omogočajo delo od doma in s tem pripomorejo k manjšemu izseljevanju mladih iz demografsko ogroženih posameznih območij.
Operacija zagotavlja tudi trajnost. Pametna učilnica bo najmanj 5 let pozitivno vplivala na izobraževanje mladih in razvoj turizma v SAŠA regiji.

 

Celotna vrednost projekta znaša 173.066,38 € z ddv.

 

CILJI:

  • Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območjih LAS.
  • Povečanje zaposljivosti in podjetnosti mladih.
  • Večja vključenost mladih (najmanj 800), žensk (najmanj 400) in drugih ranljivih ciljnih skupin (najmanj 40).
  • 1 nova zaposlitev turističnega strokovnjaka, ki bo skrbel za trženje pametne učilnice in turizma v SAŠA regiji.
  • Spodbujanje varstva okolja in ohranjanja narave (usposobljenih bo 800 mladih ambasadorjev turizma in varovanja okolja).
  • Razvoj osnovnih storitev na podeželju (obnova in posodobitev osnovne izobraževalne infrastrukture v OŠ Ljubno).

 

REZULTATI

Pričakovani rezultati so:

  • Zagotavljanje pogojev za nova delovna mesta (ustvarjeno 1 novo trajno delovno mesto, 800 mladih bo pridobilo poklicne kompetence s področja uporabe sodobne tehnologije, turizma in ohranjanja narave).
  • Povečanje socialne vključenosti s spodbujanjem inovativnih partnerstev (novo nastalo inovativno lokalno oz. regionalno partnerstvo 16 deležnikov, bo z manjšimi vlaganji v prenovo prostorov zagotovilo vlaganje v človeške potenciale in inovativnost prebivalcev).
  • Varovanje okolja (800 mladih Ambasadorjev turizma in varovanja okolja).
  • Večja vključenost ranljivih skupin (800 mladih, od tega 400 žensk in 40 otrok s posebnimi potrebami).

 

AKTIVNOSTI

Zasnovali, izdelali in realizirali bomo pameten, sodoben virtualni program za promocijo turizma in izobraževanja. Za uporabo učilnice in programa bomo usposobili najmanj 36 izbranih učiteljev  vseh osnovnih šol v regiji. Program bo dopoldan omogočal, da se bo vsaj 800 mladih (od tega 400 žensk in 40 otrok s posebnimi potrebami) usposobilo za Ambasadorje turizma in varovanja okolja. V popoldanskem času in ob vikendih bo prostor namenjen turističnemu 5zvezdičnemu doživetju. V sklopu operacije bomo izvedli najmanj 23 delavnic, prireditev, usposabljanj in izobraževanj, od tega 1 slavnostno otvoritev s konferenco,  20 izobraževalno turističnih dni za mlade in najmanj 2 izobraževanji za učitelje.