POVEJ SVOJO ZGODBO

Društvo Novus je bilo na Javnem razpisu za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letu 2023 izbrano za financiranje in izvedbo projekta »Povej svojo zgodbo« v letu 2023.

 

Namen projekta je ozaveščanje o jezikovnih izbirah in spodbujanje uporabe slovenskega jezika z aktivnim vključevanjem odraslih, ki jim slovenščina ni materni jezik in ranljivih skupin prebivalstva, ki so družbeno, kulturno ali ekonomsko prikrajšani, v projektne aktivnosti.

 

Splošni cilj projekta je prispevati k promociji slovenskega jezika z dvigom zavesti o jeziku in krepitvijo jezikovnih zmožnosti odraslih, ki jim slovenščina ni materni jezik in ranljivih skupin prebivalstva.

 

Specifični cilji projekta:

1.      jezikovno in funkcionalno opolnomočenje uporabnic in uporabnikov slovenščine,

2.      spletna objava uporabnih vsebin za jezikovno ustvarjanje v slovenščini,

3.      promocija slovenskega jezika z izvedbo spletnega natečaja za spodbudo uporabe slovenskega jezika, ozaveščanje o jezikovnih izbirah in krepitev jezikovne zmožnosti in ustvarjalnosti posameznikov,

4.      zbrane motivacijske zgodbe uporabnic in uporabnikov slovenščine,

5.      spletna publikacija z izbranimi motivacijskimi zgodbami uporabnic in uporabnikov slovenščine,

6.      izvedba svetovne kavarne,

7.      spletna objava zbranih idej na temo slovenščine v vsakdanji rabi.

 

Ključne aktivnosti:

A1: Jezikovno in funkcionalno opolnomočenje z izvedbo enodnevnih delavnic »Ustvarjalno pisanje kratkih zgodb« in svetovanj ter spletno objavo uporabnih vsebin.

A2: Spletni natečaj Moja slovenska zgodba z objavo istoimenske e-publikacije z izbranimi motivacijskimi zgodbami uporabnic in uporabnikov slovenščine,

A3: Svetovna kavarna Povej svojo zgodbo s spletno objavo zbranih idej o slovenščini v vsakdanji rabi.

 

>>> e-BROŠURA

>>> e-PLAKAT

>>> e-publikacija MOJA SLOVENSKA ZGODBA

 

>>> POZIV K SODELOVANJU NA SPLETNEM NATEČAJU »MOJA SLOVENSKA ZGODBA« 

>>> OBRAZEC ZA ODDAJO ZGODBE 

Celotna vrednost projekta: 9.946,03 EUR

Obdobje izvajanja projekta: 1. 4. 2023 - 31. 10. 2023

 

Projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo.

 

 

Uporabne vsebine iz delavnic Ustvarjalno pisanje kratkih zgodb:

#1 Napotki za pisanje kratkih zgodb

#2 Vaje za sproščanje ustvarjalnosti

#3 E-portali za jezikovno ustvarjanje v slovenščini - infografika

#4 Videoposnetek za samostojno uporabo knjogomata 

Drustvo NOVUSe-tecaji.com