"Dig-IT!" Digitalne veščine za odrasle

 

V veliko veselje nam je, da spreminjamo tudi digitalno prihodnost odraslih. Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS je namreč v avgustu 2023 aktivno pričelo z izvajanjem projekta »Dig-IT!« Digitalne veščine za odrasle. Namen tega projekta je spodbujanje neformalnih usposabljanj za pridobivanje osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc za prebivalce Republike Slovenije starih 30 let in več. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

 

Projekt se izvaja v sodelovanju s partnerji. Konzorcijsko partnerstvo poleg Društva Novus sestavljajo še Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornicaINVEL Inkubator za razvoj podjetništva in Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina. Projekt "Dig-IT!" bo omogočil krepitev digitalnih kompetenc za odrasle na območju Savinjske, Goriške, Osrednjeslovenske in Podravske regije.

 

Usposabljanja, ki jih bo projekt izvajal, so namenjena odraslim v starostni skupini od 30 let dalje. Aktivnosti se bodo osredotočale na pet ključnih področij:

1. Informacijska in podatkovna pismenost: Udeleženci se bodo naučili, kako učinkovito iskati, ocenjevati in uporabljati informacije.
2. Komunikacija in sodelovanje: Projekt bo spodbujal veščine komuniciranja prek digitalnih orodij, kar je ključno v sodobnem svetu.
3. Ustvarjanje digitalnih vsebin: Otroci in mladi se bodo naučili osnov oblikovanja in uporabe naprednih tehnologij za ustvarjanje vsebin.
4. Varnost: Varovanje osebnih podatkov in etična uporaba digitalnih orodij bosta pomembna poudarka, ki bosta zagotovila varno digitalno okolje.
5. Reševanje problemov in načrtovanje kariere: Projekt bo spodbujal razvoj kritičnega razmišljanja in načrtovanje kariere, še posebej na področju digitalnih tehnologij.

 

Poudarek projekta bo tudi na raznolikosti vsebin in bo glede na interes udeležencev omogočal tudi usposabljanj s področja e-uprave, e-davkov, e-zdravja in e-naročanja, e-osebne izkaznice, e-banke, e-nakupovanja, digitalnih medijev, socialnih omrežij in pisarniškega poslovanja.

 

Pomembno je omeniti, da so usposabljanja v okviru projekta "Digi-IT!" za udeležence brezplačna, kar omogoča enakopraven dostop do digitalnega znanja za vse starejše od 30 let v omenjenih regijah, ne glede na njihov status na trgu dela.

 

Celotna vrednost projekta znaša 363.825,00 EUR za obdobje izvajanja od avgusta do vključno decembra 2023.

 

Z veseljem vas vabimo, da spremljate novosti o projektu na Facebook strani >>> https://www.facebook.com/dnovus/, kjer boste lahko sledili korakom, ki jih naredijo za gradnjo digitalne prihodnosti.

 

>>> Brošura projekta »Dig-IT!«

 

#digisi #digitalslo #Dig-IT! #DigitalnaPrihodnost

 

 

Več novic o projektu najdete na naši Facebook strani >>> https://www.facebook.com/dnovus/

Skupaj gradimo digitalno prihodnost!

#digisi #digitalslo