Novice

Projekt SPIN v podjetju Steklarna Rogaška, d. o. o.

10.09.2020

V mesecu juniju in juliju smo izvajali v okviru projekta SPIN aktivnosti s presežnimi delavci podjetja Steklarna Rogaška, d. o. o. Pred pričetkom vročitev odpovedi pogodb o zaposlitvi je izvedlo podjetje Invel, d. o. o. strokovni posvet za vodje, katerega osnovni namen je bilo njihovo opolnomočenje za zmožnost čim bolj učinkovitega podajanja informacij o odpovedih in načinu komunikacije/delovanja v času odpovednega roka s presežnimi delavci. 5. 6. 2020 smo pričeli z informiranjem delavcev, uvodne aktivnosti sklopa Razvoj kariere je v celoti opravilo 31 oseb, od tega jih je 25 nadaljevalo z aktivnostmi sklopa Razvoj kompetenc.

 

23. 6. 2020 smo pričeli z izvedbo 100-urnega programa Spin akademija v prostorih Šolskega centra Rogaška Slatina. Z usposabljanjem so udeleženci pridobi manjkajoče kompetence za hitrejši prehod na nova delovna mesta oziroma v novo zaposlitev. Program je namenjen krepitvi kariernih, komunikacijskih in digitalnih kompetenc. Osnovni namen programa je pomagati udeležencem in jih usposobiti, da bodo aktivno pristopili k načrtovanju in razvoju svoje kariere skladno s potrebami delodajalcev na trgu dela. Sočasno udeleženci razvijajo veščine in tehnike, ki jim nadalje olajšajo sprejemanje sprememb v delovnem procesu ter razvoj kompetenc, ki so potrebne za določeno delo. V sklopu usposabljanja smo gostili tudi dva strokovnjaka, in sicer Borisa Koprivnikarja za področje digitalizacije – udeleženci so dobili celosten vpogled v razumevanje in pomen uporabe digitalnih tehnologij, ter strokovno sodelavko Adrijano Krajnc s kadrovske agencije Workforce Slovenija, ki je udeležencem predstavila lastnosti agencijskega dela in možnosti sodelovanja pri načrtovanju poklicne poti.

 

Z izvajanjem projekta SPIN v podjetju Steklarna Rogaška, d. o. o., je bila presežnim delavcem ponujena možnost usposabljanj, ki jim bodo omogočila bolj učinkovit vstop na trg dela. Vidni so že prvi pozitivni rezultati, ki so jih udeleženci, vključeni v projekt, dosegli na svojih poslovnih področjih. Že tekom usposabljanja in le mesec dni po zaključenem usposabljanju so štiri osebe pridobile novo zaposlitev, dve osebi sta v zaključni fazi dogovarjanj za novo službo, tri osebe pa so ohranile zaposlitev z novo pogodbo pri istem delodajalcu.    

 

Pripravila: Katarina Podkrižnik Smagaj iz ekipe SPIN-a

 

Spremljajte nas na FB-strani @SPIN usposabljanja

Društvo Novus