Novice

Predavanja na temo Razvijanja pozitivnega starševstva - 20. teden

07.05.2021

V prihodnjem tednu bodo na voljo nova brezplačna ZOOM predavanja s področja razvijanja pozitivnega starševstva.

Interaktivne igre

07.05.2021

Kot vsak petek, imamo v programu Socialna aktivacija »AS – Aktiviraj Se!« ponovno povezavo z zunanjimi predavatelji.

"VšečKAM in GREM - Karierni center za mlade" Enota Velenje

06.05.2021

Aktivna udeležba na skupnem 11. partnerskem sestanku, pod gostiteljstvom RIC Novo mesto, KCM Enote Novo mesto.

Dispot na Osnovni šoli Mozirje

05.05.2021

Včeraj smo svoje poslanstvo delili tudi z Osnovno šolo Mozirje, kjer smo izvajali učno pomoč: matematike, kemije in fizike. 

Utrinki prvomajskih počitnic 2021

04.05.2021

Počitniški dnevi v Centru za družine Harmonija so se zaključili. Slabe dneve smo si popestrili s čaranjem, ustvarjanjem in zabavnimi družabnimi igrami.

Spin usposabljanja v aprilu 2021

03.05.2021

V mesecu aprilu smo v projektu SPIN KRVS izvedli v okviru sklopa razvoj kariere 2 informativni in 2 motivacijski delavnici. V okviru sklopa razvoj kompetenc pa smo skupno zaključili kar 29 različnih usposabljanj z 250 osebami, od tega je izvedel vodilni partner projekta Invel, d. o. o., kar 22 usposabljanj. V aprilu 2021 smo pričeli tudi s 6 usposabljanji, ki se bodo zaključila v prihodnjih mesecih.  

Predavanja na temo Razvijanja pozitivnega starševstva - 19. teden

30.04.2021

V prihodnjem tednu bodo na voljo nova brezplačna ZOOM predavanja s področja razvijanja pozitivnega starševstva. Za vsa predavanja se je potrebno predhodno prijaviti, da vam lahko pošljemo povezavo na ZOOM srečanja ali, da zagotovimo prosto mesto v učilnici.

DiSPOT v Domu za varstvo odarslih

29.04.2021

Danes smo se v sklopu programa DiSPOT mudili v Domu za varstvo odraslih Velenje, kjer smo s svojo prisotnostjo skušali še dodatno popestriti njihov dopoldan. Imeli smo se odlično.

Povezovanje življenjskih in zaposlitvenih tematik

26.04.2021

Kako prepričati delodajalca Čas za spremembe Iskrenost in odgovornost Okrepimo komunikacijske veščine

Strateško partnerstvo Mreža: »Upam, da posledice ukrepov ne bodo prehude, ker se bojim, da bomo klecnili ...« - rezultati skupne analize organizacij

23.04.2021

Takšne in podobe izjave smo med drugim pridobili v sklopu raziskave o spremembah pri delu z različnimi ranljivimi ciljnimi skupinami v času življenja s koronavirusom od organizacij iz Velenja, Celja in Slovenskih Konjic. Na anketo je skupno odgovorilo 101 organizacij in institucij. Več jih izraža zaskrbljenost, ker zaradi socialne izolacije in neodzivnosti ne vedo, kakšno je dejansko stanje na terenu. Bojijo se, da ne bodo kos posledicam, ki bodo temu obdobju sledile.