Novice

SPIN usposabljanja v septembru 2021

01.10.2021

V jesen smo zakorakali zelo aktivno. V mesecu septembru smo v projektu SPIN KRVS izvedli v okviru sklopa razvoj kariere 9 informativnih in 9 motivacijskih delavnic. V okviru sklopa razvoj kompetenc pa smo skupno zaključili kar 32 različnih usposabljanj, od tega vodilni partner projekta Invel, d. o. o., kar 26 usposabljanj, Društvo Novus pa 1 e-usposabljanje.

Spin usposabljanja v avgustu 2021

01.09.2021

V mesecu avgustu smo v projektu SPIN KRVS izvedli v okviru sklopa razvoj kariere 3 informativne in 3 motivacijske delavnice. V okviru sklopa razvoj kompetenc pa smo skupno zaključili 6 različnih usposabljanj.

Spin usposabljanja v juliju 2021

02.08.2021

V mesecu juliju smo v projektu SPIN KRVS izvedli v okviru sklopa razvoj kariere 1 informativno delavnico. V okviru sklopa razvoj kompetenc pa smo skupno zaključili 5 različnih usposabljanj.

Spin usposabljanja v juniju 2021

01.07.2021

V mesecu juniju smo v projektu SPIN KRVS izvedli v okviru sklopa razvoj kariere 5 informativnih delavnic od tega 2 v e-obliki in 4 motivacijske delavnice, od tega 1 v e-obliki. V okviru sklopa razvoj kompetenc pa smo skupno zaključili kar 26 različnih usposabljanj s 181 osebami, od tega je izvedel vodilni partner projekta Invel, d. o. o., 11 usposabljanj.

Začetni tečaj slovenskega znakovnega jezika

07.06.2021

V projektu SPIN se zelo dobro zavedamo pomembnosti izobraževanj, ki omogočajo lažje vključevanje ranljivih skupin v družbo. Zato smo v preteklih mesecih izvedli 30-urni začetni tečaj slovenskega znakovnega jezika.

Spin usposabljanja v maju 2021

01.06.2021

V mesecu maju smo v projektu SPIN KRVS izvedli v okviru sklopa razvoj kariere 8 informativnih in 8 motivacijskih delavnic, 2 v e-obliki. V okviru sklopa razvoj kompetenc pa smo skupno zaključili kar 26 različnih usposabljanj s 140 osebami, od tega je izvedel vodilni partner projekta Invel, d. o. o., kar 20 usposabljanj. V maju 2021 smo pričeli tudi s 4 usposabljanji, ki se bodo zaključila v prihodnjih mesecih.

Projekt SPIN v podjetjih

31.05.2021

Projekt SPIN je v zadnjih dveh letih dosegel izredno prepoznavnost v celotni vzhodni kohezijski regiji. Svoj interes po vključitvi v projekt je izrazilo veliko podjetij, saj se vsi zavedajo nujnosti pridobivanja splošnih in poklicnih kompetenc zaposlenih.

Spin usposabljanja v aprilu 2021

03.05.2021

V mesecu aprilu smo v projektu SPIN KRVS izvedli v okviru sklopa razvoj kariere 2 informativni in 2 motivacijski delavnici. V okviru sklopa razvoj kompetenc pa smo skupno zaključili kar 29 različnih usposabljanj z 250 osebami, od tega je izvedel vodilni partner projekta Invel, d. o. o., kar 22 usposabljanj. V aprilu 2021 smo pričeli tudi s 6 usposabljanji, ki se bodo zaključila v prihodnjih mesecih.  

Spin usposabljanja v marcu 2021

05.04.2021

Tudi prvi spomladanski mesec je bil za projekt SPIN izredno aktiven. V mesecu marcu smo v projektu SPIN KRVS izvedli v okviru sklopa razvoj kariere 4 informativne in 4 motivacijske delavnice. V okviru sklopa razvoj kompetenc pa smo skupno zaključili kar 42 različnih usposabljanj s kar 423 osebami, od tega vodilni partner projekta Invel, d. o. o., kar 34 usposabljanj s 330 osebami. V marcu 2021 smo pričeli tudi s štirimi usposabljanji, ki se bodo zaključila v prihodnjih mesecih.

Obisk predsednika državnega sveta g. Alojza Kovšce na SPIN usposabljanju

22.03.2021

Vodilni partner Invel Velenje aktivno izvaja projekt SPIN KRVS tudi za udeležence zaposlene v Termoelektrarni Šoštanj. Trenutno je zanje organiziranih več različnih usposabljanj, med drugim tudi usposabljanje za mentorje.