Novice

Spin usposabljanja v juniju 2021

01.07.2021

V mesecu juniju smo v projektu SPIN KRVS izvedli v okviru sklopa razvoj kariere 5 informativnih delavnic od tega 2 v e-obliki in 4 motivacijske delavnice, od tega 1 v e-obliki. V okviru sklopa razvoj kompetenc pa smo skupno zaključili kar 26 različnih usposabljanj s 181 osebami, od tega je izvedel vodilni partner projekta Invel, d. o. o., 11 usposabljanj.

Začetni tečaj slovenskega znakovnega jezika

07.06.2021

V projektu SPIN se zelo dobro zavedamo pomembnosti izobraževanj, ki omogočajo lažje vključevanje ranljivih skupin v družbo. Zato smo v preteklih mesecih izvedli 30-urni začetni tečaj slovenskega znakovnega jezika.

Spin usposabljanja v maju 2021

01.06.2021

V mesecu maju smo v projektu SPIN KRVS izvedli v okviru sklopa razvoj kariere 8 informativnih in 8 motivacijskih delavnic, 2 v e-obliki. V okviru sklopa razvoj kompetenc pa smo skupno zaključili kar 26 različnih usposabljanj s 140 osebami, od tega je izvedel vodilni partner projekta Invel, d. o. o., kar 20 usposabljanj. V maju 2021 smo pričeli tudi s 4 usposabljanji, ki se bodo zaključila v prihodnjih mesecih.

Projekt SPIN v podjetjih

31.05.2021

Projekt SPIN je v zadnjih dveh letih dosegel izredno prepoznavnost v celotni vzhodni kohezijski regiji. Svoj interes po vključitvi v projekt je izrazilo veliko podjetij, saj se vsi zavedajo nujnosti pridobivanja splošnih in poklicnih kompetenc zaposlenih.

Spin usposabljanja v aprilu 2021

03.05.2021

V mesecu aprilu smo v projektu SPIN KRVS izvedli v okviru sklopa razvoj kariere 2 informativni in 2 motivacijski delavnici. V okviru sklopa razvoj kompetenc pa smo skupno zaključili kar 29 različnih usposabljanj z 250 osebami, od tega je izvedel vodilni partner projekta Invel, d. o. o., kar 22 usposabljanj. V aprilu 2021 smo pričeli tudi s 6 usposabljanji, ki se bodo zaključila v prihodnjih mesecih.  

Spin usposabljanja v marcu 2021

05.04.2021

Tudi prvi spomladanski mesec je bil za projekt SPIN izredno aktiven. V mesecu marcu smo v projektu SPIN KRVS izvedli v okviru sklopa razvoj kariere 4 informativne in 4 motivacijske delavnice. V okviru sklopa razvoj kompetenc pa smo skupno zaključili kar 42 različnih usposabljanj s kar 423 osebami, od tega vodilni partner projekta Invel, d. o. o., kar 34 usposabljanj s 330 osebami. V marcu 2021 smo pričeli tudi s štirimi usposabljanji, ki se bodo zaključila v prihodnjih mesecih.

Obisk predsednika državnega sveta g. Alojza Kovšce na SPIN usposabljanju

22.03.2021

Vodilni partner Invel Velenje aktivno izvaja projekt SPIN KRVS tudi za udeležence zaposlene v Termoelektrarni Šoštanj. Trenutno je zanje organiziranih več različnih usposabljanj, med drugim tudi usposabljanje za mentorje.

Spin usposabljanja v februarju 2021

01.03.2021

Čeprav je februar kratek mesec, smo v projektu SPIN izvedli zelo veliko aktivnosti, in sicer 2 informativni delavnici, 1 motivacijsko delavnico in 14 različnih usposabljanj za kar 137 oseb. Vsa usposabljanja so bila izvedena s strani vodilnega partnerja projekta Invel, d. o. o. Poseben poudarek je bil na vsebinah za razvoj jezikovnih, računalniških in komunikacijskih kompetenc.

Spin akademija

29.01.2021

V ponedeljek, 1. 2. 2021, pričenjamo v okviru programa SPIN z izvedbo prvega 20-urnega sklopa usposabljanja SPIN akademija.

Projekt SPIN v podjetju Steklarna Rogaška, d. o. o.

10.09.2020

V mesecu juniju in juliju smo izvajali v okviru projekta SPIN aktivnosti s presežnimi delavci podjetja Steklarna Rogaška, d. o. o. Po opravljenih uvodnih aktivnostih sklopa Razvoj kariere se je 25 udeležencev vključilo v 100-urni program Spin akademija. Vidni so že prvi pozitivni rezultati, ki so jih udeleženci, vključeni v projekt, dosegli na svojih poslovnih področjih. Že tekom usposabljanja in le mesec dni po zaključenem usposabljanju je kar precej oseb bodisi pridobilo novo zaposlitev oziroma vstopilo v zaključno fazo dogovarjanj za novo zaposlitev bodisi ohranilo zaposlitev z novo pogodbo pri istem delodajalcu.