Novice

Spin usposabljanja v februarju 2021

01.03.2021

Čeprav je februar kratek mesec, smo v projektu SPIN izvedli zelo veliko aktivnosti, in sicer 2 informativni delavnici, 1 motivacijsko delavnico in 14 različnih usposabljanj za kar 137 oseb. Vsa usposabljanja so bila izvedena s strani vodilnega partnerja projekta Invel, d. o. o. Poseben poudarek je bil na vsebinah za razvoj jezikovnih, računalniških in komunikacijskih kompetenc.

Spin akademija

29.01.2021

V ponedeljek, 1. 2. 2021, pričenjamo v okviru programa SPIN z izvedbo prvega 20-urnega sklopa usposabljanja SPIN akademija.

Projekt SPIN v podjetju Steklarna Rogaška, d. o. o.

10.09.2020

V mesecu juniju in juliju smo izvajali v okviru projekta SPIN aktivnosti s presežnimi delavci podjetja Steklarna Rogaška, d. o. o. Po opravljenih uvodnih aktivnostih sklopa Razvoj kariere se je 25 udeležencev vključilo v 100-urni program Spin akademija. Vidni so že prvi pozitivni rezultati, ki so jih udeleženci, vključeni v projekt, dosegli na svojih poslovnih področjih. Že tekom usposabljanja in le mesec dni po zaključenem usposabljanju je kar precej oseb bodisi pridobilo novo zaposlitev oziroma vstopilo v zaključno fazo dogovarjanj za novo zaposlitev bodisi ohranilo zaposlitev z novo pogodbo pri istem delodajalcu.

Projekt SPIN in sodelovanje z ZRSZ Območno službo Celje

16.04.2020

V okviru aktivnosti projekta SPIN-KRVS uspešno sodelujemo s centralno službo ZRSZ ter območnimi službami v vzhodni kohezijski regiji, med njimi tudi z Območno službo Celje. Od julija 2019 do marca 2020 smo v Kariernem središču Celje izvedli 15 informativnih delavnic, 10 motivacijskih delavnic in več kot 80 individualnih svetovanj.

Usposabljanje ZUP za zaposlitev v javni upravi s pomočjo projekta SPIN-KRVS

01.04.2020

V mesecu marcu 2020 smo zaključili že tretjo izvedbo 30-urnega programa priprav na strokovni izpit iz upravnega postopka (ZUP), ki se je izvedel v sklopu projekta SPIN-KRVS. Usposabljanje je potekalo na Ljudski univerzi Celje. Udeleženci so ob zaključku usposabljanja potrdili, da so bili s pripravami zelo zadovoljni in da je bilo pridobljeno znanje nadvse koristno za njihov nadaljnji karierni razvoj v smeri zaposlitve v javni upravi.

Projekt SPIN tudi v Murski Soboti pozitivno sprejet

09.03.2020

Ljudje v Pomurju, še posebej v Prekmurju, pogosto pravijo, da so pozabljeni in odrezani od ostale Slovenije. Menijo, da je trg dela nedvomno šibkejši kot drugje ali pa le potrebujejo malo spodbud, pomoči in usmeritev, ki jih od februarja naprej lahko dobijo v okviru projekta SPIN, ki se je intenzivno začel izvajati tudi v Murski Soboti.

Zaključek 1. SPIN akademije v Murski Soboti

01.03.2020

Prvo SPIN akademijo 1, ki je potekala v Murski Soboti in se je zaključila 27. 2. 2020, je obiskovalo 18 udeleženk in udeležencev. Lahko bi jim rekli, da so bili naši poskusni zajčki, saj so bili hkrati prvi, ki so se v praksi usposabljali v okviru SPIN akademije v Prekmurju.